Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója az uniós korrigendumok feladásáról

(KÉ 2018. évi 204. szám, 2018. október 19.)

Az idei évben, 2018. január 1-je és 2018. szeptember 30-a között több mint 1 600 uniós korrigendum (változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény) került közzétételre az Európai Unió Hivatalos Lapja kiegészítésében a hirdetmények elektronikus napilapjában (Tenders Electronic Daily, a továbbiakban: TED) és tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési Értesítőben. Ezen hirdetmények jogszerűségére, különösen a feladásuk jogszabályokban előírt feltételeinek betartására kiemelt figyelmet kell fordítaniuk az ajánlatkérőknek a közbeszerzési eljárások eredményes és szabályszerű lefolytatása érdekében.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 55. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben az ajánlatkérő olyan felhívás tartalmát (ideértve a határidők hosszabbítását is) kívánja módosítani, amelyet hirdetményben közzétettek, hirdetmény közzétételével módosíthatja a felhívásban meghatározott feltételeket. A Kbt. 55. § (2) bekezdése előírja, hogy a felhívást módosító hirdetményt az ajánlattételi határidő lejártáig, több szakaszból álló közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában a részvételi határidő lejártáig fel kell adni.

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet) 1. § (4) bekezdése értelmében a TED-en közzéteendő hirdetmények esetében a feladás időpontja a hirdetménynek a Hatóság által történő közzétételre feladás ideje.

Amennyiben a hirdetménnyel kapcsolatban az MvM rendelet 11. § (1) bekezdése alapján hiánypótlási felhívás megküldése szükséges, annak megküldésére a Hatóságnak kettő munkanap áll rendelkezésére.

Az MvM rendelet 19. § (1) bekezdése szerint a Hatóság az eredetileg megküldött, a javított vagy a hiánypótlásra válaszként megküldött uniós hirdetményt annak megküldését követően legkésőbb két munkanapon belül adja fel a TED-en történő közzétételre.

Fontos kiemelni a fentiekkel összefüggésben, hogy az MvM rendelet 12. § (7) bekezdése értelmében, amennyiben egy hirdetmény esetében a hiánypótlásra történő felhívás alapján hiánypótolt hirdetmény ismét nem felel meg a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak, a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység erről köteles tájékoztatni a Hatóság elnökét, aki a Kbt. 152. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból indított eljárását kezdeményezheti.

Az előzőekben írtakat összegezve ajánlatkérőknek az eredeti ajánlattételi, vagy részvételi határidő lejárta előtt legalább négy munkanappal megelőzően szükséges kezdeményezni a felhívást módosító hirdetmény Hatóságnak történő megküldését ahhoz, hogy a hirdetmény a jogszabályoknak megfelelően kerülhessen továbbításra a TED felé.