Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2013. évre vonatkozó éves statisztikai összegezés megküldéséről

KÉ 2014. évi 45. szám, 2014. április 16.

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 36. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az éves beszerzéseiről éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell megküldenie a Közbeszerzési Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság).

A Rendelet 38. § (2) és (5) bekezdései értelmében a 2012. január 1. és 2013. június 30. között megkezdett eljárások esetében a Rendelet 2013. június 30-ig hatályos 11. és 12. sz. mellékletét kell alkalmazni, a 2013. július 1-jén, vagy azt követően megkezdett eljárások esetében a Rendelet 2013. július 1-jén hatályba lépett 11. és 12. mellékletét.

Amennyiben valamely ajánlatkérő 2012. január 1. előtt megkezdett eljárást kíván feltüntetni az éves statisztikai összegezésében, akkor ezen közbeszerzések esetében a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról szóló 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet 9. és 10. melléklete alkalmazandó.

A minták letölthető és kitölthető formában megtalálhatók a Hatóság honlapján (www.kozbeszerzes.hu) a Jogi háttér/Hirdetményminták menüpontban, illetve ugyanitt az Archív hirdetményminták almenüpontban.

Az éves összegezéseket az osszegezes@kt.hu e-mail címre kérjük megküldeni.

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 31. § (1) bekezdése f) pontja értelmében az ajánlatkérő köteles az éves statisztikai összegezést a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban is közzétenni.

Amennyiben az ajánlatkérő nem folytatott le a 2013. évben közbeszerzést, a statisztikai összegezés dokumentumát ekkor is szükséges mind e-mailben megküldeni, mind a KBA- ba feltölteni. Ez esetben értelemszerűen csak az ajánlatkérői adatok kitölthetők.

Az éves statisztikai összegezés mintáira vonatkozó általános kitöltési információk:

  • A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett árukat és szolgáltatásokat csak a külön ezekre a beszerzésekre vonatkozó pontban kell feltüntetni, a többiben nem (még akkor sem, ha a központosított közbeszerzési eljárás keretében lefolytatott keretmegállapodásos eljárás második részét – a vonatkozó jogszabályokkal összhangban – az intézmény saját hatáskörében folytatja le).
  • Valamennyi értéket ÁFA nélkül, forintban kell feltüntetni; amennyiben a szerződés más valutanemet határozott meg, az összeget a szerződéskötés napján közzétett MNB devizaárfolyamon kérjük átszámolni.
  • Az eredménytelen közbeszerzési eljárásokat nem szükséges feltüntetni.
  • A KBA-ba történő feltöltésnél a Dokumentum alapadatok Tárgy mezőjébe kérjük beírni: „a 2013. évről szóló statisztikai összegezés”.

Az ajánlatkérők szíves figyelmébe ajánljuk, hogy a 2013. évre vonatkozó éves statisztikai összegezés megküldésére nyitva álló határidő 2014. május 31.

Felhívjuk az ajánlatkérők figyelmét, hogy az éves statisztikai összegezés mintája nem minősül hirdetménymintának, ezért annak a Hatóság Elektronikus Hirdetménykezelő Rendszerén (EHR) keresztül történő feladására nincs lehetőség.

Az éves statisztikai összegezés beküldésével ill. kitöltésével kapcsolatos kérdések esetén a Statisztikai Elemző Osztály munkatársai állnak az érdeklődők rendelkezésére.