Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke pályázati feltételeinek módosításáról

KÉ 2006. évi 105. szám; 2006. szeptember 11.

A Közbeszerzések Tanácsa a Kbt. 390. §-a alapján a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételeit az alábbiak szerint módosítja.

1. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006.  évi LXV.  törvény megváltoztatta a Kbt. 60. §-a (1) bekezdésének g) pontjában szereplő kizáró ok igazolásának módját. A módosítás értelmében a Kbt. 60. §-a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt feltétel megvalósulását – a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény hatálya alá tartozó esetekben – az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatok alapján az ajánlatkérőnek kell ellenőriznie. (A munkaügyi ellenőrzés szempontjából a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény hatálya alá tartozó esetekben továbbra is a Magyar Bányászati Hivatal ad ki hatósági igazolást.)

Fentiekre tekintettel a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékének feltételei akként módosulnak, hogy a Pályázati Lap A részének 6. pontjában a kizáró okokra vonatkozó feltételek közül törlésre kerül a Kbt. 60. §-a (1) bekezdésének g) pontjára történő utalás.

Ennek alapján az új kérelmezőknek a hivatkozott feltételt nem kell igazolniuk, a már jegyzéken szereplő minősített ajánlattevőknek kiadott igazolás pedig e kizáró ok hiányára történő hivatkozás tekintetében hatályát veszti. A közbeszerzési eljárásokban tehát –  minősített ajánlattevők esetében is  –  a Kbt.

60. §-a (1) bekezdés g) pontjának hiányát a Kbt. 63. §-ának (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő ellenőrzi, illetve szükség szerint a Magyar Bányászati Hivatal igazolását kell becsatolni.

2. A Pályázati Lap B részének 2. pontja akként módosul, hogy a pénzintézettől származó nyilatkozatnak a kérelem beadását megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésűnek kell lennie. Tekintettel arra, hogy a már jegyzéken szereplő minősített ajánlattevőket éves újraigazolási kötelezettség terheli e feltétel vonatkozásában, a módosítás az új kérelmezők mellett e vállalkozásokat is érinti az újraigazoláskor.

3. A Pályázati Lap C részének 2. pontjában a korábbi évek közbeszerzési értékhatárai a 2001-2005. évek viszonyában kerültek megadásra.

4. A feltételek értelmében lehetőség van a január 1. és május 31. közötti időpontban a kérelmet úgy beadni, hogy az még nem tartalmazza az  előző évre  vonatkozó mérleget,  tekintettel  a  számviteli  törvény  által  a  beszámoló  cégbírósági  letétbe helyezésére meghatározott május 31. időpontra („az adott üzleti év mérlegfordulónapjától számított 150. nap”).

A korábbi feltételek annyiban változnak meg, hogy ebben az esetben a mérleget az előírt formában legkésőbb június 30. helyett július 31-éig kell pótlólag eljuttatni a Tanács részére. (Ez a módosítás értelemszerűen először csak a 2007. január 1. után benyújtott kérelmekre vonatkozik.) Ezek a szabályok megfelelően irányadók a jegyzékben szereplő azon minősített ajánlattevők tekintetében is az egyéves újraigazolás során, amelyek felvételüket a 2005-2006. években január 1. és május 31. között kérelmezték.

2007. január 1-jét követően a január 1. és május 31. között benyújtott jegyzékbe vétel iránti kérelmek (azaz az újonnan pályázók) esetében a kérelmező átmeneti jelleggel csak az adott év augusztus 31-éig szóló érvényességi dátummal ellátott igazolást kap a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülésről. Amennyiben július 31-éig az előző év mérlegét és a pénzintézeti nyilatkozatot az előírt módon benyújtja, a Tanács a feltételek megfeleléséről 1 éves időtartamra szóló igazolást állít ki. Ettől kezdve a jegyzékbe vett minősített ajánlattevőnek évente egy alkalommal kell valamennyi szükséges igazolást ismételten becsatolnia, illetve a korábbi év teljesítéseit igazolnia.

Ezek a szabályok szintén megfelelően irányadók a jegyzékben szereplő azon minősített ajánlattevők tekintetében is az egyéves újraigazolás során, amelyek felvételüket a 2005-2006. években január 1. és május 31. között kérelmezték.

A könnyebb áttekinthetőség érdekében a módosítás által érintett pályázati feltételeket tartalmazó anyagokat (Pályázati Lap, Közlemény) ismételten közzé tesszük. A Pályázati Laphoz kapcsolódó mellékletek (1-2. sz. mellékletek)  változatlanok, elérhetők a Közbeszerzési Értesítő 2005. évi február 7-i számában (15. szám). Valamennyi szükséges dokumentum letölthető a Közbeszerzések Tanácsa honlapjáról ( www.kozbeszerzes.hu ), „a Tanács  által vezetett jegyzékek és kapcsolódó közlemények, jogszabályok” menüponton belül.