Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeiről szóló 8001/2005. (X. 27.) KüM – TNM – IM együttes tájékoztató módosításáról

Ezúton hívjuk fel a tisztelt érdeklődők figyelmét arra, hogy a Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeiről szóló 8001/2005. (X. 27.) KüM – TNM – IM együttes tájékoztatója (a továbbiakban: Tájékoztató) módosításra került.

A Tájékoztatót a Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeiről szóló 8001/2005. (X. 27.) KüM – TNM – IM együttes tájékoztató módosításáról szóló 8001/2006. (MK. 65.) KüM – TNM - IM együttes tájékoztató módosította, amely a Magyar Közlöny 2006. május 31-i 65. számában került kihirdetésre. A módosítás 2006. május 31-én lépett hatályba.

Az alábbiakban a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 19. §-ának megfelelően közzétesszük a módosított Tájékoztatót, melyben a módosított részt félkövér betűtípussal jelöljük.

8001/2005. (X. 27.) KüM-TNM-IM együttes tájékoztató a Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeiről

A Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló – a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 1. §-ának (3) bekezdése szerinti – nemzetközi kötelezettségeit az Európai Unión kívüli országok vonatkozásában a következő nemzetközi megállapodások szabályozzák:

1. EGT

Megállapodás az Európai Gazdasági Térségről

[Hivatalos Lap L 1., 1994. 01. 03. - 21994A0103 (01)-(72)]

a Közösségek részéről kihirdette: A  Tanács és  a Bizottság 1993. december 13-i, 94/1/EK, ESZAK határozata az Európai Közösségek,  azok tagállamai, valamint az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, a Svéd Királyság és a Svájci Államszövetség között az Európai Gazdasági Térségről létrejött megállapodás megkötéséről (Hivatalos Lap L 1., 1994. 01. 03. - 31994D0001)

Megállapodás a Cseh     Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett   Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről [Hivatalos Lap L 130., 2004. 04. 29. - 22004A0429(03)]

Megállapodások levélváltások formájában a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás, valamint a négy kapcsolódó megállapodás ideiglenes alkalmazásáról [Hivatalos Lap L 130., 2004. 04. 29. - 22004A0429(02)]

a Közösségek részéről kihirdette: A Tanács 2004. március 30-i határozata a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás, valamint a négy kapcsolódó megállapodás ideiglenes alkalmazásáról (Hivatalos Lap L 130., 2004. 04. 29. - 32004D0368)

(E megállapodás Liechtenstein, Izland és Norvégia tekintetében alkalmazandó.)

2.1 WTO

A Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) létrehozó egyezmény 4. melléklete: Megállapodás a kormányzati beszerzésről (WTO/GPA) [Hivatalos Lap L 336., 1994. 12. 23. - 21994A1223 (21)]

a Közösség részéről kihirdette: a Tanács 1994. december 22-i, 94/800/EK határozata (Hivatalos Lap L 336., 1994. 12. 23. - 31994D0800).

(E megállapodás az Egyesült Államok, Kanada, Hong-Kong (Kína), Izland, Izrael, Japán, Korea, Liechtenstein, Norvégia, Szingapúr, Svájc, Aruba tekintetében alkalmazandó.)

3. Mexikó

Az EK-Mexikó Közös Tanács 2000. március 23-i, 2/2000 határozata [Hivatalos Lap L 157., 2000. 06. 30. - 22000D0630(02)].

4. Chile

Megállapodás egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, valamint másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról [Hivatalos Lap L 352., 2002. 12. 30.- 22002A1230(01)]

a Közösség részéről kihirdette: A Tanács 2005. február 28-i 2005/269/EK határozata egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás megkötéséről (Hivatalos Lap L 084., 2005. 04. 02. - 32005D0269)

5. Izrael

Megállapodás az Európai Közösség és Izrael állam között a távközlési szolgáltatók beszerzéseiről [Hivatalos Lap L 202., 1997. 07. 30. - 21997A0730(01)] Megállapodás az Európai Közösség és az Izrael Állam között a közbeszerzésről [Hivatalos Lap L 202., 1997. 07. 30. - 21997A0730(02)]

a Közösség részéről kihirdette: A Tanács 1997. február 24-i határozata az Európai Közösség és az Izrael Állam között létrejött két, a távközlési üzemeltetők beszerzéseiről, illetve a közbeszerzésekről szóló megállapodás megkötéséről (97/47/EK) (Hivatalos Lap L 202., 1997. 07. 30. - 31997D0474)

6. Svájc

Megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a közbeszerzések egyes vonatkozásairól [Hivatalos Lap L 114., 2002. 04. 30. - 22002A0430(06)] a Közösség részéről   kihirdette: A Tanács és - a tudományos és műszaki együttműködésről szóló megállapodás tekintetében - a Bizottság 2002. április 4-i határozata a Svájci Államszövetséggel létrejött hét megállapodás megkötéséről (2002/309/EK, Euratom) (Hivatalos Lap L 114, 2002. 04. 30. - 32002D0309)

7. Románia

Európa-megállapodás egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Románia közötti társulás létesítéséről [Hivatalos Lap L 357., 1994. 12. 31. - 21994A1231(20)]

a Közösségek részéről kihirdette: A Tanács és a Bizottság 1994. december 19-i határozata egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Románia közötti Európa-megállapodás megkötéséről (94/907/ESZAK, EK, Euratom) (Hivatalos Lap L 357., 1994. 12. 31. - 31994D0907)

8. Bulgária

Európa-megállapodás egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Bolgár Köztársaság közötti társulás létesítéséről [Hivatalos Lap L 358., 1994. 12. 31. - 21994A1231(24)]

a Közösségek részéről kihirdette: A Tanács és a Bizottság 1994. december 19-i határozata egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Bolgár Köztársaság közötti Európa-megállapodás megkötéséről (94/908/ESZAK-EK- Euratom) (Hivatalos Lap L 358., 1994. 12. 31. - 31994D0908)

9. Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

Megállapodás levélváltás formájában egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között a Stabilizációs és Társulási Megállapodás megkötéséről [Hivatalos Lap L 84., 2004. 03. 20. - 22004A0320(02)]

a Közösségek részéről kihirdette: A Tanács és a Bizottság 2004. február 23-i határozata egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között a Stabilizációs és Társulási Megállapodás megkötéséről (2004/239/EK, Euratom) (Hivatalos Lap L 84,  2004. 03. 20. - 32004D0239)

10. Horvátország

Stabilizációs és Társulási Megállapodás egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Horvát Köztársaság között [Hivatalos Lap L 026, 2005. 01. 28. - 22005A0128(01)]

a Közösségek részéről kihirdette: A Tanács és a Bizottság 2004. december 13-i határozata egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Horvát Köztársaság között a Stabilizációs és Társulási Megállapodás megkötéséről (2005/40/EC, Euratom) (Hivatalos Lap L 026, 2005. 01. 28. - 32005D0040)