Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa elnökének tájékoztatója a közösségi értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzésekkel kapcsolatban közzétett hirdetményekről

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 44. § (1) bekezdése, illetve a 184. § (1) bekezdése értelmében a közösségi értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzésekkel kapcsolatban elkészített, és a Közbeszerzések Tanácsán keresztül megküldött hirdetmények közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában (Hivatalos Lap) történik.

Felhívjuk az ajánlatkérők és ajánlattevők figyelmét, hogy e közzétételi kötelezettségre tekintettel joghatások is csak a Hivatalos Lapba történő feladáshoz (illetve megjelenéshez) kötődnek, és csak a megküldés nyelvén a Hivatalos Lapban közzétett hirdetmény szövege tekinthető hitelesnek. A Közbeszerzések Tanácsa a Közbeszerzési Értesítőben a Kbt. 47. § (1) bekezdése, illetve 187. § (1) bekezdése értelmében csak tájékoztató jelleggel teszi közzé e hirdetményeket.

Mivel a Hivatalos Lap Kiadójának Hivatala (OPOCE) részéről – vélelmezhetően az EU bővítéséből adódó megnövekedett számú hirdetményre tekintettel – nem minden esetben kerül sor határidőben a hirdetmények megjelentetésére, kérjük, hogy az ajánlatkérők (a TED adatbázisán keresztül) fokozott figyelemmel kövessék nyomon hirdetményeiknek a Hivatalos Lapban való megjelenését. Kérjük, egyúttal jelezzék is a Közbeszerzések Tanácsa felé, ha azok közzétételére a Kbt. 44. § (3), illetve a 184. § (3) bekezdésében meghatározott határidőn (5, illetve 12 napon) belül nem került sor.

A Közbeszerzések Tanácsa eddigi tapasztalatai és az OPOCE tájékoztatása alapján különösen abban az esetben okoz gondot a határidőben történő megjelentetés, ha a hirdetmények nem olvasható vagy nehezen áttekinthető formában kerülnek feladásra. Tekintettel arra, hogy ekkor az OPOCE új ajánlattételi (részvételi) határidővel a hirdetmények ismételt megküldését kéri, kérjük erre különös gondot szíveskedjenek fordítani (pl. alkalmazzanak 13-14-es betűméretet, amely egyebekben a hirdetményekért fizetendő díj szempontjából nem bír jelentőséggel).

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy ha az ajánlatkérő valamely – az ajánlattételi (részvételi jelentkezési) határidőhöz és a bontás időpontjához képest egyéb – eljárási cselekmény (pl. helyszíni bejárás) időpontját vagy határidejét a közzététel időpontjához köti, a Hivatalos Lapban történő megjelenés lesz az irányadó még akkor is, ha a Közbeszerzési Értesítőben az OPOCE késedelme folytán hamarabb jelenik meg a hirdetmény. Bár az időpontok (határidők) ilyen jellegű meghatározását nem javasoljuk, amennyiben azok mégis ilyen formában kerülnek megjelölésre, egyértelmű megállapításuk és az ajánlattevők megfelelő tájékoztatása érdekében célszerű, ha az ajánlatkérők a felhívásban vagy a dokumentációban kifejezetten hivatkoznak az előbbiekben kifejtettekre.