Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a közbeszerzési referens szakképesítés vonatkozásában kihirdetett módosított szakmai és vizsgakövetelményről

KÉ 2010. évi 32. szám; 2010. március 19.

Ezúton hívjuk fel a közbeszerzési referens-képzések folytatására jogosult intézmények és e képzések iránt érdeklődők szíves figyelmét arra, hogy a Magyar Közlöny 2010. február 5-ei 14. számában kihirdetésre került a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról szóló 1/2010. (II. 5.) SZMM rendelet, amelynek 2. számú mellékletében megjelent a közbeszerzési referens szakképesítés módosított szakmai és vizsgakövetelménye (a továbbiakban: szvk.).

Az szvk. 2010. február 20-án lépett hatályba, melynek következtében ezen időponttól kizárólag a módosított szvk.-nak megfelelően indulhatnak közbeszerzési referens-képzések.

A módosított szvk. értelmében a legjelentősebb változást az eredményezi, miszerint „A szakmai vizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha a vizsgázó vizsgafeladatonként legalább 51 %-os eredményt ér el. Vizsgafeladat/vizsgafeladatok sikertelen teljesítése esetén a vizsgázó a szakmai vizsgát   folytathatja, javítóvizsgát a sikertelen vizsgafeladatból/vizsgafeladatokból kell tennie.”

Mindez azt jelenti, hogy az 1960-06 Közbeszerzés vizsgarész értékelése során az szvk. hatálybalépését követően indított közbeszerzési referens-képzések szakmai vizsgáin már nem lesz elegendő, ha a vizsgázó a vizsgarészen belüli három vizsgafeladat teljesítése során összességében éri el az 51 %-os teljesítményt, hanem a sikeres vizsgához mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgafeladat, mind a vizsgadolgozat védése során egyaránt teljesíteni kell az 51 %-os szintet.

A módosított szvk.-ban a szakmai vizsgára bocsátás feltételei között rögzítésre kerültek a vizsgadolgozat elkészítésével és értékelésével kapcsolatos részletes követelmények.

Kisebb mértékben aktualizálásra és bővítésre került a szakképesítés munkaterületének leírása, továbbá megtörtént az egyes követelménymodulok (1960-06 Közbeszerzés, 1963-06 Közbeszerzési vonatkozású általános jogi ismertek, 1964-06 Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység) Feladat- és Tulajdonságprofiljainak kiegészítése, pontosítása (így az elektronikusan gyakorolható eljárási cselekményekhez – például az elektronikus árlejtéshez – kapcsolódó feladatokkal).

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt érdeklődőket, hogy a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet közzététel céljából a Tanács rendelkezésére bocsátott korábbi írásbeli vizsgákon használt feladatsorokat és megoldásaikat, amelyek a számonkérés jelenleg érvényes sémáját mutatják be a Közbeszerzési ismeretek és a Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység vizsgarészek tekintetében.

A közbeszerzési referens szakképesítés módosított szvk.-ja, valamint a vizsgafeladatok és megoldásaik is elérhetőek a Tanács honlapján (www.kozbeszerzes.hu) a „Közbeszerzési oktatás” menüpont alatt, „A közbeszerzési referens-képzés” linkre kattintva .