Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a közbeszerzési referens szakképesítés egyes szakmai vizsgarészeinek teljesítése alól adható felmentések elbírálását támogató Útmutatóról

KÉ, 2009. évi 109. szám, 2009.szeptember 18.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 379. §-a (2) bekezdésének n) pontja alapján a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) a közbeszerzési eljárásokban résztvevők oktatását felügyeli, koordinálja és segíti.

Tájékoztatjuk a közbeszerzési referens-képzést folytató intézményeket, a vizsgaszervezőket és a képzésekben résztvevőket, hogy a Tanács – a fentiek szerinti feladatának teljesítése érdekében – módszertani tájékoztatót, Útmutatót készíttetett a közbeszerzési referens-képzés Közbeszerzési vonatkozású általános jogi ismeretek, illetve Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység vizsgarészei teljesítésének kötelezettsége alól adható felmentések elbírálásához.

A szakmai vizsgáztatás általános szabályai szerint a vizsgázó vizsgafelmentés iránti kérelméről a vizsgabizottság köteles dönteni, és ehhez a döntéshez a vizsgaszervező vezetője már nem köteles javaslatot előterjeszteni. Ezzel szemben – amint az ismeretes – a korábbi szabályozás értelmében a vizsgaszervező vezetője minden esetben előzetes javaslatot  volt  köteles  készíteni  a  vizsgabizottság  számára  az  egyes  felmentési kérelmekhez kapcsolódóan, ami ugyan a vizsgabizottságot nem kötelezte, de döntését megkönnyítette, és – figyelemmel a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet ezen folyamatban betöltött központi szerepére – egységes szemléletmódot és felmentési gyakorlatot eredményezett.

A Közbeszerzések Tanácsa azért határozott az Útmutató elkészíttetése mellett, hogy a közbeszerzési referens-képzések tekintetében az egységes és kiszámítható felmentési gyakorlat a jövőben is fennmaradjon, és a vizsgabizottságok munkája ezzel is könnyebbé váljon.

Az Útmutatóban a jogszabályi háttér, a felmentés biztosításának alapelvei és a felmentésről történő döntési folyamat mellett bemutatásra kerülnek a felmentést megalapozó végzettségek is, mégpedig taxatív módon felsorolva.

Bízunk benne, hogy az elkészült Útmutató hatékonyan támogatja majd a szakmai vizsgabizottságok, a vizsgaszervezők és az oktatási intézmények munkáját.

Az Útmutató a Tanács honlapján a „ Közbeszerzési oktatás ” menüpont alatt érhető el.