Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a Közbeszerzési Értesítő elektronikus megjelentetéséről

KÉ 2008. évi 70. szám, 2008. június 20.

A Közbeszerzések Tanácsa Elnöke ezúton hívja fel a közbeszerzésekben résztvevők figyelmét arra, hogy a Közbeszerzési Értesítő papír alapú kiadása 2008. július 1-jével megszűnik, a lap helyette elektronikus formában fog megjelenni a Tanács honlapján, a www.kozbeszerzes.hu címen. (Aki az Értesítőt továbbra is meg kívánja vásárolni papír alapú kiadásban, az előfizetési díjak és egyéb részletek tekintetében vegye fel a kapcsolatot a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft.-vel.)

Az Értesítő a jövőben is heti három alkalommal jelenik meg (főszabály szerint hétfőn, szerdán és pénteken). A hirdetmények kereshető formában is elérhetők lesznek, ugyanakkor a hiteles kiadvány az adott lapszám teljes anyagát tartalmazó, elektronikusan aláírt pdf formátumú dokumentum lesz. Az Értesítő és a honlap valamennyi anyaga díjmentesen lesz hozzáférhető.

A fenti megszokott internet címen már július 1-jét megelőzően megtekinthető lesz a Tanács megújult honlapja, melyen az Értesítő anyagainak nyilvántartása mellett elérhetők és kereshetők lesznek a Tanács, illetve a Tanács elnöke által kibocsátott ajánlások és tájékoztatók, a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett különböző névjegyzékek adatai, az Európai Bíróság ítéletei, a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslatok során meghozott Döntőbizottsági és bírósági ítéletek, valamint a közbeszerzési tárgyú képzések. Emellett sok egyéb tekintetben is igyekeztünk honlapunkat a kor követelményeihez igazítani, „felhasználóbaráttá” tenni, és biztosítani a sokoldalú kereshetőséget. (Az új honlap 2008. június 30-áig még próbaüzem jelleggel fog működik.)

A Közbeszerzési Értesítő elektronikus megjelentetésével összefüggésben a következőkre hívjuk fel a közbeszerzési eljárások ajánlatkérőinek figyelmét:

- amennyiben hirdetményeiket elektronikusan adják fel (a Tanács által működtetett Elektronikus Hirdetménykezelő Rendszeren keresztül), azok automatikusan, ugyanabban a formában jelennek meg, mint ahogy feladásra kerültek. A hagyományos úton (pl. faxon) feladott hirdetmények esetében azonban szükség van ezen anyagok rögzítésére, ebből kifolyólag e hirdetményeknél továbbra is előfordulhatnak elütések. A helyesbítés lehetősége a jövőben is biztosított abban az esetben, ha a hirdetmény nem ugyanazon tartalommal jelent meg, mint ahogyan az ajánlatkérő megküldte;

- a Közbeszerzési Értesítő elektronikus megjelentetéséből (ezen belül a hirdetményminták, mint webes őrlapok rögzített struktúrájából) következően az új rendszerben nem tudnak megjelenni a hirdetményminta sablonjával ellentétes szövegek. Ebbe a körbe tartozik pl. a minta keretszövegének az átírása, bővítése, dátum mezőben szöveges információk szerepeltetése, stb. (Ez értelemszerűen csak a hagyományos úton feladott hirdetmények esetében fordulhat elő, hiszen az Elektronikus Hirdetménykezelő Rendszerben a kitöltés eleve kötött.);

- a Közbeszerzési Értesítő elektronikus megjelentetéséből következően a felhasználható karakterek tekintetében is léteznek bizonyos technikai kötöttségek. Így nem tudnak megjelenni kép-, grafikon és táblázatformátumok, az alsó- és felsőindexek, illetve az UTF-8 karakterkészlet által nem ismert egyéb speciális karakterek sem (pl. a görög abc betűi).

Reméljük a Közbeszerzések Tanácsa új honlapja és a Közbeszerzési Értesítő elektronikus megjelenése a közbeszerzési eljárásokban érdekeltek megelégedését szolgálja. Amennyiben észrevételeik, javaslataik vannak, kérjük lépjenek kapcsolatba munkatársainkkal.