Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa elnökének tájékoztatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 18. §-a szerinti értesítési kötelezettségről

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 18. §-a értelmében a törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérők az alábbiakban leírt kivételekkel kötelesek a Kbt. hatálya alá tartozásukról a Közbeszerzések Tanácsát a törvény hatálybalépését ő l, azaz (f ő szabály szerint) 2004. május 1-jét ő l számított 30 napon belül tájékoztatni .

Amennyiben valamely szervezet a későbbiekben kerül a törvény alanyi hatálya alá, akkor ettől az időponttól számított 30 napon belül kell bejelentkeznie a Tanácshoz. A Kbt. alanyi hatálya alá tartozó bejelentési kötelezettséggel érintett ajánlatkér ő ket a Kbt. 22. § (1) bekezdése, a162. § (1)-(2) bekezdései, a 241. § a) pontja, a 272. § (1)-(2) bekezdései, továbbá a 293. § a) pontja és a 294. § határozza meg.

Nem terheli bejelentési kötelezettség azokat a szervezeteket, amelyekre a fentiek alapján nem terjed ki a Kbt. hatálya, és csak azért kell közbeszerzési eljárást kiírniuk, mivel a Kbt.-ben meghatározottak szerinti támogatásban részesülnek (Kbt. 22. § (2) bekezdése, 241. § b)-c) pontjai és 293. § b) pontja szerinti ajánlatkérők).

Felhívjuk a tisztelt ajánlatkérők figyelmét arra, hogy a Kbt. alanyi hatálya alá tartozásukról arra való tekintet nélkül kötelesek tájékoztatni a Tanácsot, hogy ez évben tervezik-e a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzés megvalósítását . Ebből adódóan abban az esetben is be kell jelentkezniük az ajánlatkérőknek a Közbeszerzések Tanácsához, ha az idei évben nem írnak ki közbeszerzési eljárást (ideértve a közösségi eljárási rendben, a nemzeti eljárási rezsimben, valamint a nemzeti értékhatár alatti eljárási rendben megvalósított közbeszerzéseket is).

A Közbeszerzések Tanácsa a Kbt. 18. §-ának megfelelően az ajánlatkérőkről listát vezet és azt honlapján is közzéteszi, továbbá szükség szerint tájékoztatást nyújt az Európai Bizottság részére az ajánlatkérők listájáról.

Tájékoztatjuk az ajánlatkérőket arról, hogy a Kbt. 18. §-a szerint a Közbeszerzések Tanácsához bárki jogosult bejelenteni valamely – a listán nem szereplő – szervezet Kbt. alá tartozását.

A Közbeszerzések Tanácsa számára küldött bejelentkezésben kérjük, hogy az ajánlatkérők nevük mellett adják meg székhelyüket, továbbá jelöljék meg a lehető  legpontosabban  a  Kbt.  azon  rendelkezését,  esetleg  rendelkezéseit  (a szakasz,  bekezdés,  pont,  megadásával),  amely  (amelyek)  alapján  a  törvény hatálya alá tartoznak .