Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a közbeszerzések tárgyát képező állati eredetű termékekkel kapcsolatos követelményekről

K.É. 2008. évi 29. szám; 2008. március 7.

A közbeszerzési eljárás célja, hogy az ajánlatkérők az eljárást lezáró szerződést az alkalmassági feltételeknek megfelelő, legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevővel kössék meg. A Közbeszerzések Tanácsa elnöke ennek figyelembevételével az alábbiakra hívja fel a közbeszerzési eljárások résztvevőinek figyelmét a közbeszerzések tárgyát képező állati eredetű termékekkel kapcsolatos beszerzésekkel összefüggésben.

Az ajánlatkérők minden egyes közbeszerzési eljárás során kötelesek vizsgálni az ajánlattevők (alvállalkozók) szerződés teljesítésére való alkalmasságát / alkalmatlanságát, ettől a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) kógens szabályaira figyelemmel nem térhetnek el. Az alkalmasság a Kbt. 65-69. §-aiban foglaltak alapján írható elő. Az ajánlatkérőknek az alkalmasság igazolási módját a közbeszerzés tárgyára kell korlátozniuk [Kbt. 69. § (3) bekezdés].

Annak hangsúlyozásával, hogy az alkalmasság legfeljebb – a Kbt. rendelkezéseivel összhangban – a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékéig írható elő, a Közbeszerzések Tanácsa elnöke felhívja az ajánlatkérők figyelmét, hogy mindenekelőtt az alkalmasság körültekintő meghatározásával biztosítható az eljárásban a megfelelő ajánlattevők részvétele.

Figyelembe véve továbbá, hogy az állati eredetű termékek tulajdonságaiknál fogva különösen szigorú állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági feltételek betartását követelik meg, így a fogyasztók egészségének megóvása érdekében – hiszen az emberi megbetegedést is okozó mikrobákkal fertőzött, valamint minőséghibás áruk a fogyasztók számára komoly megbetegedések okozói lehetnek – elengedhetetlen fontosságú a vonatkozó higiéniai és állategészségügyi feltételekre vonatkozó, valamint az áruk minőségét biztosító jogszabályi előírások ismerete és betartása.

A Közbeszerzések Tanácsa elnöke felhívja az ajánlatkérők figyelmét, hogy kötelesek a közbeszerzési eljárás során, így a felhívásukban, a dokumentációban, a szerződéses feltételek meghatározásakor érvényre juttatni a beszerzés tárgyára vonatkozó valamennyi jogszabályi előírást, míg az ajánlattevőknek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatukat elkészíteniük és benyújtaniuk [Kbt. 70. § (1) bekezdés]. A Kbt. 81. §-ának

(1) bekezdése szerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Érvénytelen az ajánlat – többek között –, ha az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, illetőleg egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek [Kbt. 88. § (1) bekezdés e)- f) pont].

A Közbeszerzések Tanácsa elnöke felhívja az ajánlatkérők figyelmét, hogy az állati eredetű termékek beszerzése esetében fokozott figyelmet fordítsanak a hústermelés és forgalmazás higiéniai kérdéseit érintő legfontosabb jogszabályokra, melyek a következők:

• Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról;

• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 852/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról;

• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 853/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról;

• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 854/2004/EK RENDELETE (2004.április 29.) az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról

• A BIZOTTSÁG 2073/2005/EK    RENDELETE (2005. november 15.) az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól

• A BIZOTTSÁG 2075/2005/EK RENDELETE (2005. december 5.) a húsban előforduló trichinella hatósági vizsgálatára vonatkozó különös szabályok megállapításáról;

• A BIZOTTSÁG 2076/2005/EK    RENDELETE (2005. december 5.) a 853/2004/EK, a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó átmeneti szabályok megállapításáról, valamint a 853/2004/EK és a 854/2004/EK rendelet módosításáról;

• az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről szóló 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet;

A Közbeszerzések Tanácsa elnöke felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatkérők feladata és felelőssége, hogy beszerzésük során az adott tevékenységre vonatkozó különböző jogszabályokban meghatározott követelményeket előírják és megköveteljék.