Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a hivatalos közbeszerzési tanácsadók változás-bejelentési kötelezettségéről

KÉ 2010. évi 143. szám, 2010. december 3.

A tanácsadók adatváltozás-bejelentési kötelezettségére vonatkozó szabályok

Mint ismeretes, a hivatalos közbeszerzési tanácsadók adatváltozás-bejelentési kötelezettségét a Kbt. 384. §-a szabályozza. Ennek megfelelően a tanácsadó köteles a változást követően haladéktalanul, de legkésőbb a változástól számított öt napon belül a Tanácsnak bejelenteni, ha a hivatkozott szakaszban megadott adataiban, körülményeiben változás állt be. Amennyiben a változás következtében a tanácsadó nem felel meg a Kbt. 11. §-ában előírt feltételeknek (például nem rendelkezik felelősségbiztosítással), a Tanács törli a névjegyzékből. Előzőekre tekintettel kérjük, hogy a tanácsadók szíveskedjenek kiemelt figyelmet fordítani adatváltozásaik időben történő bejelentésére. Ezzel összefüggésben különösen az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet.

1.) Gyakran érinti adatmódosulás a tanácsadói felelősségbiztosításokat: a Tanács gyakorta tapasztalta, hogy egyes tanácsadók a hivatalos közbeszerzési tanácsadói felelősségbiztosítása hosszabb-rövidebb időre megszűnt.

Jelezni kívánjuk, hogy a tanácsadói intézmény súlyának fenntartása érdekében a Tanács nagy hangsúlyt helyez a tanácsadók által kötött kötelező szakmai felelősségbiztosítások folyamatos fennállására, és amennyiben ezzel kapcsolatban akár a biztosítóktól, akár más forrásból arról értesül, hogy e Kbt.-beli kötelezésnek a tanácsadók nem felelnek meg folyamatosan, a tanácsadót törli a névjegyzékből. (Szíves figyelmükbe ajánljuk, hogy a megújításukat kezdeményező tanácsadóknak igazolniuk kell, hogy a megújítási kérelem benyújtásának időpontjában – bejegyzésüktől fogva folyamatosan – rendelkeznek a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező felelősségbiztosításra vonatkozó szabályokról szóló 30/2004. (IX. 8) IM-PM együttes rendelet szerinti felelősségbiztosítással.)

A tanácsadók figyelmébe ajánljuk továbbá, hogy a Tanács a tanácsadói felelősségbiztosítást értékesítő biztosítókkal együttműködik, és a biztosítók rendszeresen megküldik számunkra azon tanácsadók listáját, akiknek az adott biztosítónál fennálló biztosítása megszűnt.

Természetesen azon, az ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló tanácsadóknak, akik kizárólag a munkáltató ajánlatkérőnek végezhetnek tanácsadói tevékenységet, továbbra sem kötelező felelősségbiztosítást kötniük (ez esetben ők ugyanis az ajánlatkérővel fennálló jogviszonyukra irányadó jogszabály alapján felelnek az esetlegesen okozott károkért).

2.) Azadatváltozás-bejelentéstekintetében kérjük továbbá, hogy a tanácsadói felelősségbiztosítással kapcsolatos változások bejelentésén túl        a tanácsadók szíveskedjenek fokozott figyelmet fordítani  minden lényeges  körülményükben, adatukban bekövetkezett változás bejelentésére (például: munkáltató ajánlatkérővel fennálló munkaviszony megszűnése, „kategóriaváltás”, az ügyvédi tevékenységre való jogosultságban bekövetkezett változás stb.), ugyanis ennek elmaradása is a tanácsadó névjegyzékről történő  törlését vonhatja maga után.