Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező felelősségbiztosítással összefüggő egyes kérdésekről

Mint ismeretes, az Országgyűlés 2005. december 19-i ülésnapján elfogadta a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXXII. törvényt, amely 2006. január 15-én hatályba lépett. A hatályba lépett módosítás a hivatalos közbeszerzési tanácsadói intézményre vonatkozó szabályozást több pontban is érinti.

A közbeszerzésekről szóló  2003.  évi CXXIX.  törvény  (a  továbbiakban:  Kbt.) 11. §-ának (4) bekezdése a hivatalos közbeszerzési tanácsadóvá válás feltételei között rögzíti, hogy a tanácsadónak (a személy és szervezet tanácsadónak egyaránt) rendelkeznie kell a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező felelősségbiztosításra vonatkozó szabályokról szóló – a 37/2004. (XI. 25.) IM-PM együttes rendelettel módosított – 30/2004. (IX. 8.) IM-PM együttes rendeletnek (a továbbiakban: Rendelet) megfelelő felelősségbiztosítással. Ezen szabály alól a Kbt. 11. § (5) bekezdése alapján kivételt képeznek azon ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló tanácsadók, akik kizárólag ezen ajánlatkérő részére végeznek hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységet.

I) Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy ezidáig a Közbeszerzések Tanácsához eljuttatott tájékoztatás alapján a Rendeletnek megfelelő felelősségbiztosítást a következő biztosítók értékesítik:

1. Allianz Hungária Biztosító Rt.

Nagyvállalati és Nemzetközi Igazgatóság 1061 Budapest, Paulay Ede u. 1.

tel.: 06-1-429-2500, fax: 06-1-429-2505

2. OTP Garancia Rt.

Vagyonbiztosítási Igazgatóság

1146 Budapest, Erzsébet királyné út 1/C. tel.: 06-1-462-3664, fax: 06-1-462-3680

3. Generali-Providencia Biztosító Rt. Felelősség- és Jogvédelembiztosítási Csoport 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

tel.: 06-1-301-7463, fax: 06-1-301-7490

II) Fentieken túl a Magyar Ügyvédek  Biztosító és Segélyező Egyesülete  (a továbbiakban: MÜBSE) kizárólag ügyvédek részére értékesít  a  Rendeletnek megfelelő felelősségbiztosítást:

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesülete

1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 8. IV. 5.

tel.: 06-1-239-8989, fax: 06-1-465-0786

Ezzel összefüggésben felhívjuk az érdekeltek szíves figyelmét, hogy a többszemélyes ügyvédi irodák tekintetében a MÜBSE kizárólag abban az esetben tud az ügyvédi irodára megfelelő felelősségbiztosítást nyújtani, amennyiben az iroda valamennyi tagja hivatalos közbeszerzési tanácsadó és a tagok külön-külön is rendelkeznek a MÜBSÉ-nél kötött kiegészítő hivatalos közbeszerzési tanácsadói felelősségbiztosítással.

Az I. pontban megjelölt biztosítók többszemélyes ügyvédi irodák tekintetében e speciális feltételek hiányában is kötnek a Rendeletnek megfelelő felelősségbiztosítást.

III) Az érdekeltek szíves figyelmébe ajánljuk, hogy a Kbt. 11. § (2)-(4) bekezdései immáron egyértelművé teszik, hogy amennyiben szervezet kéri a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékére való felvételét, akkor a szervezet által megjelölt személynek ugyan minden tekintetben meg kell felelnie a Kbt.-ben a személy kérelmezőkkel szemben támasztott követelményeknek, ám nem kell külön felelősségbiztosítást kötnie, azaz elegendő, ha maga a szervezet rendelkezik felelősségbiztosítási szerződéssel. Természetesen  továbbra  is lehetőség van arra, hogy a kérelmező szervezet a névjegyzékbe történő jelentkezésében a Tanács által vezetett névjegyzékben már szereplő, bejegyzett hivatalos közbeszerzési tanácsadót jelöljön meg. Ez esetben a megjelölt természetes személy hivatalos közbeszerzési tanácsadó továbbra is köteles a korábban megkötött felelősségbiztosítását fenntartani (és szükség esetén megújítani).

IV) A Kbt. fentiekben hivatkozott szakasza szerint csak az válhat hivatalos közbeszerzési tanácsadóvá, illetve láthat el hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységet, aki rendelkezik a Rendeletnek megfelelő felelősségbiztosítással.

A Rendelet 1. § (4) bekezdése rögzíti, hogy a felelősségbiztosítási szerződésnek – a szerződés hatálya alatt folyamatosan – legalább évi 10 millió forint, illetőleg káreseményenként legalább 5 millió forint összeghatárig kell fedezetet biztosítania az okozott károkra.

Mivel előfordulhat, hogy a tanácsadó rendelkezésére álló biztosítási összeghatár a biztosítási időszakban esetleg már korábban bekövetkezett biztosítási események következtében jelentősen csökkent, illetve kimerült, javasoljuk, hogy az ajánlatkérők fordítsanak kiemelt figyelmet előzőek vizsgálatára.