Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező felelősségbiztosításra vonatkozó szabályokról szóló 30/2004. (IX. 8.) IM-PM együttes rendelet módosításáról

Ezúton hívjuk fel a tisztelt érdeklődők figyelmét arra, hogy a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képez ő felel ő sségbiztosításra vonatkozó szabályokról szóló 30/2004. (IX. 8.) IM-PM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításra került.

A Rendeletet a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képez ő felel ő sségbiztosításra vonatkozó szabályokról szóló 30/2004. (IX. 8.) IM-PM együttes rendelet módosításáról szóló 37/2004. (XI. 25.) IM-PM együttes rendelet módosította, amely a Magyar Közlöny 2004. november 25-i  178. számában került kihirdetésre. A módosítás 2004. november 28-án lépett hatályba.

A módosítással egységes szerkezetbe foglalt Rendelet hozzáférhető a Közbeszerzések Tanácsa honlapján (www.kozbeszerzes.hu / a Tanács feladataihoz kapcsolódó dokumentumok / „hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzéke” hivatkozás alatt).

Ezúton hívjuk fel a kérelmezők figyelmét, hogy a módosítás a korábban hatályos Rendelet alapján esetelegesen már megkötött, annak megfelelő felelősségbiztosítási szerződések felhasználhatóságát nem érinti.