Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező felelősségbiztosítás folyamatos fennállásának szükségességéről

KÉ 2006. évi 122. szám; 2006. október 20.

A közbeszerzésekről szóló 2003.  évi CXXIX.  törvény  (a továbbiakban: Kbt.) 11. §-ának (4) bekezdése a hivatalos közbeszerzési tanácsadóvá válás feltételei között rögzíti, hogy a tanácsadónak (a személy és szervezet tanácsadónak egyaránt) rendelkeznie kell a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező felelősségbiztosításra vonatkozó szabályokról szóló – a 37/2004. (XI. 25.) IM-PM együttes rendelettel módosított – 30/2004. (IX. 8.) IM-PM együttes rendeletnek (a továbbiakban: Rendelet) megfelelő felelősségbiztosítással.

A Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) fokozott figyelemmel kíséri a tanácsadók által kötött kötelező szakmai felelősségbiztosítások folyamatos fennállását (a felelősségbiztosítási szerződések megszűnéséről közvetlenül a biztosítók is tájékoztatják szervezetünket). A Kbt.       383. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint ugyanis a Tanácsnak haladéktalanul törölnie kell a hivatalos közbeszerzési tanácsadót a névjegyzékből, ha az nem felel meg a Kbt. szerinti feltételeknek, azaz például nem rendelkezik a Rendeletnek megfelelő felelősségbiztosítással.

Ezúton jelezzük, hogy a közelmúltban már volt arra példa, hogy a Tanács hivatalos közbeszerzési tanácsadót fentiekre tekintettel törölt a névjegyzékből. A Tanács ugyanis a Rendelet szerinti felelősségbiztosítást értékesítő biztosítók egyikétől értesült arról, hogy a hivatalos közbeszerzési tanácsadónak megszűnt a kötelező tanácsadói felelősségbiztosítása, és a tanácsadó nem tudta igazolni, hogy a névjegyzékbe történő bejegyzésétől számítottan megkeresésünkig folyamatosan rendelkezett tanácsadói felelősségbiztosítással. (Tájékoztatásul jelezzük, hogy a felelősségbiztosítást értékesítő biztosítók folyamatosan tájékoztatják a Tanácsot a tanácsadói felelősségbiztosítások megszűnéséről.)

II.) A hivatkozott Rendelet szerinti felelősségbiztosítással csak azon ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló tanácsadóknak nem kell rendelkezniük, akik kizárólag a munkáltató ajánlatkérőnek végeznek tanácsadói tevékenységet (ez esetben ők ugyanis nem a Ptk., hanem az ajánlatkérővel fennálló jogviszonyukra vonatkozó jogszabály alapján felelnek az okozott károkért).

Nyomatékosan felhívjuk azonban a névjegyzékbe önállóan bejegyzett tanácsadók figyelmét, hogy amennyiben tevékenységüket előzőek szerint kívánják folytatni (azaz kizárólag a munkáltató ajánlatkérő részére kívánnak hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységet végezni), felelősségbiztosításukat kizárólag ezen módosításnak a névjegyzékben történő átvezetését követően szüntethetik meg. (Ellentétes gyakorlatot a Tanács a közelmúltban több alkalommal is észlelt.)

Tájékoztatásul jelezzük, hogy amennyiben az érintett tanácsadó a módosítás bejelentését (ezirányú adatmódosítási kérelmét) megelőzően megszünteti kötelező tanácsadói felelősségbiztosítását, az – a fent kifejtettek alapján – a névjegyzékből történő törlését vonhatja maga után.