Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a hirdetmények elektronikus úton történő megküldésével összefüggő rendelkezések változásairól

KÉ 2007. évi 77. szám, 2007. július 9.

A Közbeszerzések Tanácsa Elnöke ezúton tájékoztatja a közbeszerzési eljárások ajánlatkérőit, hogy 2007. május 31-én a Magyar Közlöny 67. számában kihirdetésre került a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények elektronikus megküldésével kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról szóló 122/2007. (V. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módosító rendelet).

A Módosító rendelet 13. §-ának (1) bekezdése értelmében a rendelet a kihirdetését követő 8. napon (azaz 2007. június 8. napján) lépett hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés után megkezdett közbeszerzésekre [Kbt. 35. § (2) bekezdés], tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, illetőleg megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

A Módosító rendelet 13. §-ának (3) bekezdése alapján a rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszítette a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól és az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerről szóló 167/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ER. rendelet) 11.    §-a (2) bekezdésének a) pontja.

Előzőekre tekintettel a Módosító rendelet hatálybalépését követően nem minősül elektronikus úton történő feladásnak, ha a közbeszerzési eljárások ajánlatkérői/megbízottjai hirdetményüket minősített elektronikus aláírással ellátva, elektronikus levélben továbbítják a Szerkesztőbizottság részére a hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu címre.

Fentiekre tekintettel az ajánlatkérők/megbízottjaik kérelmüket a következők szerint nyújthatják be a Szerkesztőbizottságnak:

- „hagyományos úton” – a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról szóló 34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 6. §-ának (3) bekezdése értelmében:

• személyesen vagy kézbesítő útján,

• levélben,

• telefaxon; vagy

- „elektronikus úton” – az ER. 11. §-ának (2) bekezdése szerint:

• a Szerkesztőbizottság által nyújtott, a www.kozbeszerzes.hu címen  elérhető elektronikus szolgáltatás igénybevételével,

• az ER szerinti ügyfélkapus azonosítási rendszeren keresztül, elektronikus üzenetként megküldve,

• az   ER   szerinti   ügyfélkapus azonosítási rendszeren keresztül elérhető, a Szerkesztőbizottság által biztosított elektronikus szolgáltatás igénybevételével.

A Szerkesztőbizottság által nyújtott elektronikus szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az ajánlatkérő/megbízottja rendelkezzen az Elektronikus Hirdetménykezelő Rendszer használatára feljogosító személyes tanúsítvánnyal. E tanúsítvány szolgál a Hirdetménykezelő használata során a küldő azonosítására, tehát szavatolja, hogy valóban a tanúsítványt átvevő személy/szervezet az, aki hirdetményt juttat el a webes alkalmazáson keresztül a Szerkesztőbizottsághoz.

A tanúsítványt valamennyi olyan személy vagy szervezet térítésmentesen igényelheti, aki/amely ajánlatkérői vagy megbízott képviselői minőségben a Szerkesztőbizottság részére hirdetményt kíván feladni.

A tanúsítványt a Közbeszerzések Tanácsánál (a továbbiakban: Tanács) lehet igényelni, kifejezett formához nem kötött, azonban kötelezően előírt adatokat tartalmazó igénylőlap (kérelem) benyújtásával.

A kérelemben fel kell tüntetni a kérelmező felhasználónevét és jelszavát; a kérelmező típusát (ajánlatkérői vagy megbízott képviselői minőségben kívánja-e használni a tanúsítványt); a kérelmező szervezet/személy nevét; annak a személynek vagy szervezeti egységnek a megjelölését (címzett), akihez/amelyhez valamennyi, a kérelmezőnek küldendő dokumentumot címezni kéri; a kérelmező szervezet/személy címét (helység, utca, házszám, irányítószám, ország), e-mail címét, valamint adószámát. A kérelemben javasolt feltüntetni továbbá a kérelmező telefon- és telefax- számát, valamint internet címét (URL).

A tanúsítvány igényléséhez összeállított kérelmet – a kérelmező választása szerint – a Tanács részére személyesen vagy kézbesítő útján, levélben, telefaxon, illetőleg a hirdetmeny@kt.hu címre szükséges eljuttatni, a kérelem címzettje: Horváth Tamás informatikus.

A Tanács – a tanúsítványhoz történő hozzájutás, illetőleg ezzel együtt az elektronikus hirdetményfeladás elősegítése érdekében – lehetőséget biztosít a kérelmezőknek arra, hogy a tanúsítvány igényléséhez összeállított kérelemben megjelöljék, a tanúsítványt személyesen kívánják-e átvenni vagy az kerüljön megküldésre a  kérelemben megadott e-mail címre.

Amennyiben a kérelmező a tanúsítvány e-mailben történő megküldését kéri, a tanúsítványt a Tanács a kérelem kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül továbbítja a megadott e-mail címre.