Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5. §-ának (1) –(2) bekezdésében meghatározott ügyvédi tevékenység megrendelésének szabályairól

K.É. 2007. évi 108. szám; 2007. szeptember 21.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 145. §-a, 238. §-ának (2) bekezdése, 268. §-a, illetve 290. §-ának (1) bekezdése értelmében a közösségi és a nemzeti eljárásrendben a jogi szolgáltatások megrendelése esetén az ajánlatkérők egyszerűsített közbeszerzési eljárást alkalmazhatnak, míg az egyszerű eljárás értékhatárát elérő, de nemzeti értékhatárok alatti beszerzések esetben e szolgáltatások a Kbt. 296. §-a alapján kivételt képeznek a közbeszerzési eljárások lefolytatásának kötelezettsége alól.

A jogi szolgáltatásokhoz képest is könnyített előírások vonatkoznak az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5. §-ának (1) – (2) bekezdésében meghatározott ügyvédi tevékenységek, mint szolgáltatás megrendelésére. Ezek esetében ugyanis a Kbt. 153. §-a, 238. §-ának (2) bekezdése, 269. §-a, illetve 290. §-ának (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérőknek még egyszerűsített eljárást sem kell lefolytatniuk, ugyanakkor kötelesek a szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt a szerződéskötéstől számított öt munkanapon belül elkészíteni, és azt közzétételre megküldeni. (A közösségi eljárásrend tekintetében az ajánlatkérőnek választási lehetősége van, hogy kéri-e a tájékoztatónak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételét, a Közbeszerzési Értesítőben viszont a tájékoztatót minden esetben kötelező megjelentetni.) Kiemelést érdemel ugyanakkor, hogy az e szabályok alapján megrendelt szolgáltatások körét bővíteni nem lehet.

Fentieken túl felhívjuk az érintettek szíves figyelmét arra, hogy az ajánlatkérők e szolgáltatásmegrendelések esetében is kötelesek tiszteletben tartani a Kbt. alapelveit, valamint e beszerzéseiket is kötelesek feltüntetni közbeszerzései tervükben, továbbá éves statisztikai összegezésükben.

Figyelemmel az e tárgykörben ezidáig megküldött tájékoztatások csekély számára, kérjük, hogy az ajánlatkérők e kötelezettségük teljesítésére fokozott figyelmet szíveskedjenek fordítani.