Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa elnökének tájékoztatója az Európai Bizottság által a pénzügyi válságra tekintettel kiadott iránymutatás alapján a gyorsított eljárás alkalmazásának lehetőségéről

KÉ 2009. évi 46. szám, 2009. április 20.

Az Európai Tanács 2009. március 4-én, annak érdekében, hogy az Európai Unió mielőbb megoldást találjon a pénzügyi-gazdasági krízis okozta nehézségek leküzdésére, Közleményt adott ki, melynek III. melléklete tartalmazza – egyebek mellett – az Európai Bizottság által a közbeszerzések területén megengedhetőnek tartott megoldási javaslatokat.

Az Európai Bizottság a Közleményben azokat a lehetőségeket vette sorra, amelyek a hatályos közbeszerzési irányelvek által biztosított kereteken belül szolgálhatnak a gazdasági válságból való mielőbbi kilábalás eszközéül.

Az Európai Bizottság e körben az irányelvek által biztosított rugalmasság kiaknázására ösztönöz, amely módot ad – szükség esetén – a közbeszerzési eljárások felgyorsítására.

Ennek legegyszerűbb módja az Európai Bizottság szerint a 2004/18/EK irányelv által lehetővé tett gyorsított eljárási lehetőség, amely a meghívásos és a tárgyalásos eljárások tekintetében egyaránt az általános határidők jelentős csökkentésével jár. Az Európai Bizottság akként foglalt állást, hogy a gazdasági helyzet kivételes természete jelenleg megalapozhatja a gyorsított közbeszerzési eljárás alkalmazását a jelentős, nagy értékű közületi építési beruházások és egyéb beszerzések esetén. Az Európai Bizottság Belső Piaci Főigazgatósága ugyanakkor a Közbeszerzési Tanácsadó Bizottság ülésén kiemelte, hogy a válságra tekintettel csak akkor van jogszerű lehetőség a gyorsított eljárás alkalmazására, ha a sürgősség kifejezetten a gazdasági válság kezelésének szándékából adódik, tehát nem lehet azt megszorítás nélkül bármely jelenleg indított közbeszerzési projektre alkalmazni. Emellett több európai uniós tagállam hangsúlyozta, hogy különösen az építési beruházások tekintetében, csínján kell bánni a gyorsított eljárás szélesebb körű alkalmazásával, mivel tapasztalataik szerint a megfelelő előkészítés hiányában a végeredmény meglehetősen kétséges lehet, továbbá maguknak az építési beruházásoknak a természete (engedélyek megszerzésének szükségessége stb.) is határokat szab e lehetőség kiaknázásának.

A Közbeszerzések Tanácsa fentiekre tekintettel a tisztelt Ajánlatkérők figyelmébe ajánlja a gyorsított eljárás szélesebb körű alkalmazásának lehetőségét, egyúttal azonban kéri, hogy kapcsolódó döntésük meghozatalakor a Bizottság és a tagállamok által jelzett szempontokra is legyenek tekintettel. Megjegyzésre kívánkozik, hogy az Európai Bizottság sajtóközleményében kiemelte a szerződéskötési moratórium tiszteletben tartásának fontosságát a gyorsított eljárások tekintetében is.

Az Európai Bizottság által a közbeszerzések területén a válság kezelésére azonosított második lehetőség az elektronikus közbeszerzés szélesebb körű alkalmazása, amely révén az eljárási határidők ugyancsak jelentősen lecsökkenthetőek és ezáltal a közbeszerzési eljárás gyorsítható.

Figyelemmel arra, hogy az elektronikus eszközök alkalmazásából következő eljárási határidő-csökkentéssel kapcsolatban a Belsőpiaci Főigazgatóság sem jelzett semmilyen aggályt, a Közbeszerzések Tanácsa különösen hasznosnak tartaná, ha az Ajánlatkérők a lehető legnagyobb mértékben élnének a Kbt. által biztosított, eljárási határidők rövidítésére szolgáló, elektronikusan is gyakorolható eljárási cselekmények (a hirdetmények elektronikus úton történ feladása, illetve a dokumentáció térítésmentes és teljes terjedelmű, közvetlenül elektronikus úton történő hozzáférhetővé tétele) alkalmazásának lehetőségével.

Az Európai Bizottság fentiekben hivatkozott iránymutatásának teljes szövege elérhető a Bizottság honlapján [1] .


[1] http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/press_20090304_en.pdf http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/press_20090304_annx_en.pdf