Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója az építési beruházásokkal kapcsolatos közbeszerzésekben az ajánlatkérő által kötelezően használandó elektronikus közbeszerzési költségvetési kiírási program megjelenéséről

KÉ 2009. évi 153. szám, 2009. december 23.

Az „Építési beruházások gyorsítása II. elnevezésű jogszabálycsomag – kihirdetésére a Magyar Közlöny 2009. évi 129. számában, 2009. szeptember 15-én került sor – elemét képezte az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, melynek 12. §-a 2010. január 1-jei hatállyal vezette be az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épköz.) új 8/B. §-át. Az ebben foglalt rendelkezéseket a 2010. január 1-jét követően megkezdett közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni.

Az Épköz. 8/B. §-ának (1) bekezdése előírja, hogy az ajánlatkérő az Épköz. 1. számú mellékletében a dokumentáció tartalmaként meghatározott költségvetési kiírást az építésügyért felelős miniszter által működtetett honlapon található – ellenszolgáltatás nélkül használható – elektronikus közbeszerzési költségvetési kiírási program segítségével köteles összeállítani és a beérkezett ajánlatokat a Kbt. 86. §-a alapján megítélni.

Az Épköz. hivatkozott szakasza előírja továbbá, hogy az ajánlattevő az ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatát a dokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírás tételeinek beárazásával határozza meg. Az ajánlattevőnek az ajánlatát elektronikus úton is be kell nyújtania [8/B. § (2) bekezdés]. Az ajánlattevőnek ajánlata költségvetési kiírásában meg kell jelölnie, hogy a teljesítésben közreműködő alvállalkozók mely munkatételeket fogják kivitelezni [8/B. § (3) bekezdés].

A Közbeszerzések Tanácsa elnöke tájékoztatja az ajánlatkérőket és a közbeszerzési eljárások ajánlattevőit, hogy a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 2009. december 16-án közzé tette honlapján az építőipari közbeszerzésekhez szükséges, ingyenesen elérhető akkreditált költségvetési szoftvert.

Az elektronikus közbeszerzési költségvetési kiírási program elérhető a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium honlapján (www.nfgm.gov.hu) a „Feladataink” menüpontban a „Területfejlesztés és építésügy/Hírek” almenüben, valamint a főoldalon a Hírek között.