Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a 2010. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokról

KÉ 2009. évi 152. szám, 2009. december 21.

I. Közösségi értékhatárok

Elöljáróban utalni  kívánunk arra,  hogy a közösségi közbeszerzési irányelvekben [1] meghatározott közösségi közbeszerzési értékhatárokat az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a hivatkozott irányelvekben meghatározott eljárás szerint (2004/17/EK irányelv 69. cikke,  2004/18/EK  irányelv  78. cikke, valamint a 2009/81/EK irányelv 68. cikke) főszabályként  kétévente  vizsgálja  felül,  és amennyiben szükséges, hozzáigazítja a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) keretein belül született Kormánybeszerzési Megállapodásban (GPA) rögzített értékhatárokhoz.

A legutóbbi felülvizsgálatra 2009. végén került sor, amely eredményeképpen került kiadásra a 2004/17/EK, a 2004/18/EK és a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek a közbeszerzési eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról szóló 1177/2009/EK bizottsági rendelet [2] (a továbbiakban: rendelet), amely a 2008-2009.  évinél alacsonyabb összegben határozza meg a 2010. január 1-jétől alkalmazandó közösségi értékhatárokat.

Mivel az irányelvi értékhatárok módosítására közösségi rendelettel került sor, és ez a jogi aktus az EK- Szerződés 249. cikke értelmében a tagállamokban közvetlenül hatályos, így ezúton hívjuk fel a közbeszerzésekben résztvevők figyelmét arra, hogy 2010. január 1-jétől  a  rendelet szerinti értékhatárok az irányadóak a közösségi eljárásrendre [lásd a Kbt. IV. és V. fejezetét], azonban itt jegyezzük meg, hogy ezen értékhatárokat az Országgyűlés által 2009. december 14-én elfogadott, a Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról szóló T/11025. számú törvényjavaslat – a tervek szerint – 2010. január 1-jei hatálybalépéssel beépíti a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvénybe (a továbbiakban: Kbt.) is.

Fentiekre tekintettel 2010. január 1-jétől 2010. december 31-éig a közösségi eljárásrendben irányadó közbeszerzési értékhatárok a 2009/C 292/01 számú bizottsági közleményt is figyelembe véve a következők:

• a Kbt. IV. fejezete alkalmazásában (klasszikus ajánlatkérők):

  • 125 000 euró (a korábbi 133 000 euró értékhatár helyett),

melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 32 861 250 forint [3] ;

  • 193 000 euró (a korábbi 206 000 euró értékhatár helyett),

melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 50 737 770 forint [4] ;

  • 4 845 000 euró (a korábbi 5 150 000 euró értékhatár helyett),

melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 1 273 702 050 forint [5] .

• a Kbt. V. fejezete alkalmazásában (közszolgáltatók):

  • 387 000 euró (a korábbi 412 000 euró értékhatár helyett),

melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 101 738 430 forint [6] ,

  • 4 845 000 euró (a korábbi 5 150 000 euró értékhatár helyett),

melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 1 273 702 050 forint [7] .

II. Nemzeti értékhatárok

Az egyszerű eljárás vonatkozásában a 2010. évre irányadó nemzeti értékhatárokat a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény határozza meg, amely nem módosított a 2009. december 31-éig irányadó összegeken.

Ennek megfelelően az egyszerű eljárás tekintetében 2010. január 1-jétől 2010. december 31-éig irányadó nemzeti értékhatárok:

• a Kbt. VI. fejezete alkalmazásában (a klasszikus ajánlatkérők egyszerű eljárás szerinti közbeszerzései) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 244. §-ának (1) bekezdése és a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 87. §-ának (1) bekezdése értelmében:

- árubeszerzés esetében: 8 millió forint;

- építési beruházás esetében: 15 millió forint;

- építési koncesszió esetében: 100 millió forint;

- szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint;

- szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint;

• a Kbt. VII. fejezete alkalmazásában (a közszolgáltatók egyszerű eljárás szerinti közbeszerzései) a Kbt. 258. §-ának (1) bekezdése és a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 87. §-ának (2) bekezdése értelmében:

- árubeszerzés esetében: 50 millió forint;

- építési beruházás esetében: 100 millió forint;

- szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint.


[1] az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 2004/18/EK irányelve az építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról (a klasszikus ajánlatkérők közbeszerzéseire irányadó irányelv) [megjelent: Hivatalos Lap L 134/114, 2004.], az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 2004/17/EK irányelve a vízügyi, energiaipari és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról (a közszolgáltatók közbeszerzéseire irányadó új irányelv) [megjelent: Hivatalos Lap L 134/114, 2004.], valamint az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/81/EK irányelve a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv módosításáról [megjelent: Hivatalos Lap L 216/76, 2009.]

[2] Hivatalos Lap L 314/61, 2009. december 1.

[3] az értékhatár a Kbt. 30. §-ának a) pontja, 32. §-ának a) pontja és 33. §-a vonatkozásában irányadó;

[4] az értékhatár a Kbt. 30. §-ának b) pontja, 32. §-ának b)-d) pontjai, valamint 33. §-a vonatkozásában irányadó;

[5] az értékhatár a Kbt. 31. §-ának (1) és (2) bekezdései, továbbá 143. §-a vonatkozásában irányadó;

[6] az értékhatár a Kbt. 176. §-ának (1) bekezdése és 177. §-a vonatkozásában irányadó;

[7] az értékhatár a Kbt. 176. §-ának (2) bekezdése vonatkozásában irányadó.