Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a 2007. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokról

KÉ 2007. évi 4. szám, 2007. január 10.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti 2007. évre vonatkozó közbeszerzési értékhatárok megegyeznek a 2006. évben irányadókkal. Azaz az alkalmazandó értékhatárok az alábbiak:

I. 2007. január 1-jétől 2007. december 31-ig a közösségi eljárásrendben irányadó közbeszerzési értékhatárok (a 2083/2005/EK bizottsági rendelettel módosított 2004/17/EK és 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek és a 2005/C 325/09 számú bizottsági közlemény értelmében):

A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában:

137 000 euró                                             34 422 973 forint

211 000 euró                                             53 016 404 forint

5 278 000 euró                                       1 326 163 884 forint

A Kbt. V. fejezete alkalmazásában:

422 000 euró                                            106 032 808 forint

5 278 000 euró                                       1 326 163 884 forint

II. 2007. január 1-jétől 2007. december 31-ig a nemzeti eljárásrendben irányadó közbeszerzési értékhatárok (a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 93. §-ának (1) és (2) bekezdései alapján):

A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában:

árubeszerzés esetében: 30 millió forint;  építési beruházás esetében: 90 millió forint; építési koncesszió esetében: 100 millió forint;

szolgáltatás megrendelése esetében: 25 millió forint; szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint.

A Kbt. VII. fejezete alkalmazásában:

árubeszerzés esetében: 50 millió forint; építési beruházás esetében: 100 millió forint;

szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint.

III. 2007. január 1-jétől 2007. december 31-ig az egyszerű eljárásrendben – a Kbt. Negyedik Része alkalmazásában – irányadó közbeszerzési  értékhatárok  (a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 93.

§-ának (3) bekezdése szerint):

árubeszerzés esetében: 8 millió forint; építési beruházás esetében: 15 millió forint;

szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint.