Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének módosított tájékoztatója a Kbt.-ben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj befizetésének módjáról

KÉ 2011. évi 7. szám, 2011. január 17.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 393. §- ának (2) bekezdése értelmében a Kbt. 324. §-ának (3) bekezdése, a Kbt. 382. §-ának (2) bekezdése, a Kbt. 387. §-ának (4) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat, a Kbt. 338. §-a szerinti eljárási bírságot, valamint a Kbt. 340. §-a (2) bekezdésének e) pontja, (3) bekezdésének e) pontja és (4) bekezdése szerinti bírságot, a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról szóló 34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet szerinti szerkesztési és ellenőrzési díjat, valamint a hivatalos közbeszerzési tanácsadókat és a minősített ajánlattevőket érintő díjakat a Tanácsnak a Magyar Államkincstárnál vezetett MNB 10032000-01720361-00000000 számú számlájára kell befizetni készpénzátutalással vagy átutalási megbízással.

A Közbeszerzések Tanácsa az átutalt igazgatási szolgáltatási díj, eljárási bírság és bírság egyértelmű beazonosíthatósága érdekében kéri az azok megfizetésére kötelezetteket, hogy az átutalás jogcímét (jogorvoslati eljárás, hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékébe történő felvétel, hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében történő megújítás, hivatalos közbeszerzési tanácsadó utolsó bejelentése óta végzett tevékenységének bejelentése, minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel, eljárási bírság, bírság, szerkesztési díj, ellenőrzési díj) minden esetben szíveskedjenek feltüntetni.