Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core

[Archív] A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a Kbt. 54. §-a alkalmazásáról

KÉ 2015. évi 120. szám, 2015.október 21.

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 54. § (1) bekezdése alapján építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetében az ajánlatkérő az ajánlati vagy ajánlattételi felhívásban előírhatja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint köteles előírni, hogy tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé.

A Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint, ha az ajánlatkérő előírja az (1) bekezdés szerinti követelményekről történő tájékozódást, a dokumentációban köteles megadni azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.

A Közbeszerzési Hatóság a következőkben tájékoztatja a közbeszerzési eljárások szereplőit a Kbt. 54. §-a szerinti, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatást közzétevő illetékes szervekről.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 81. § (1) bekezdése szerint a munkavédelemre vonatkozó szabályok megtartásának elősegítését, valamint ellenőrzését a munkavédelmi hatóság látja el.

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a munkavédelmi hatóság tájékoztatást ad a közbeszerzési jogszabályban meghatározott ajánlattevő részére a munkavállalók egészségére és biztonságára vonatkozó kötelezettségekről.

Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján a munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal gyakorolja az Mvt. 81. §-ában meghatározott feladat- és hatásköröket. A munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal ellátja továbbá mindazon munkavédelmi hatósági ellenőrzési feladatokat, amelyeket jogszabály nevesítve feladat- és hatáskörébe utal.

Tehát a kormányhivatal az a munkavédelmi hatóság, amely tájékoztatást ad az ajánlattevő részére a munkavállalók egészségére és biztonságára vonatkozó kötelezettségekről.