Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi szerződéseiről

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 187. §-ának (10) bekezdése alapján, a külpolitikáért felelős miniszterrel folytatott egyeztetéseknek megfelelően, az alábbiakban tájékoztatja a közbeszerzési eljárások résztvevőit a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi szerződésekről.

A Kbt. 2. §-a (5) bekezdése alapján az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a közösségi származású áruk számára nemzeti elbánást kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Az Európai Unión kívül letelepedett gazdasági szereplők és a nem közösségi származású áruk számára nemzeti elbánást a közbeszerzési eljárásban Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani.

Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló – a Kbt. 2. §-ának (5) bekezdése szerinti – nemzetközi kötelezettségeit az Európai Unión kívüli országok vonatkozásában a következő nemzetközi szerződések szabályozzák:

1. EGT

Megállapodás az Európai Gazdasági Térségről

[Hivatalos Lap L 1., 1994. 01. 03., 3. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 52. kötet, 3. o.]

Az Európai Unió részéről kihirdette: a Tanács és a Bizottság 1993. december 13-i, 94/1/EK, ESZAK határozata az Európai Közösségek, azok tagállamai, valamint az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, a Svéd Királyság és a Svájci Államszövetség között az Európai Gazdasági Térségről létrejött megállapodás megkötéséről (Hivatalos Lap L 1., 1994. 01. 03., 1. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 19. kötet, 146. o.)

Magyarországon kihirdette: a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló Megállapodás, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2006. évi CXXVI. törvény.

Megállapodás a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről [Hivatalos Lap L 130., 2004. 04. 29., 11. o.]

Magyarországon kihirdette: a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló Megállapodás, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2006. évi CXXVI. törvény.

Megállapodások levélváltások formájában a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás, valamint a négy kapcsolódó megállapodás ideiglenes alkalmazásáról [Hivatalos Lap L 130., 2004. 04. 29., 3. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 51. kötet, 180. o.]

Az Európai Unió részéről kihirdette: a Tanács 2004. március 30-i határozata a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás, valamint a négy kapcsolódó megállapodás ideiglenes alkalmazásáról (Hivatalos Lap L 130., 2004. 04. 29., 1. o.)

Megállapodás a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről [Hivatalos Lap L 221., 2007. 08. 25., 15—45. o.]

Magyarországon kihirdette: a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2007. évi CXVIII. törvény

Megállapodás a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről, valamint három kapcsolódó megállapodás [Hivatalos Lap L 170., 2014. 06. 11., 5. o.]

Magyarországon kihirdette: a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás és három kapcsolódó megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi VII. törvény.

(E megállapodás Liechtenstein, Izland és Norvégia tekintetében alkalmazandó.)

2. WTO

A Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) létrehozó egyezmény 4. melléklete: Megállapodás a kormányzati beszerzésről (WTO/GPA). [Hivatalos Lap L 336., 1994. 12. 23., 273. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 21. kötet, 372. o.]

Az Európai Unió részéről kihirdette: a Tanács 1994. december 22-i, 94/800/EK határozata (Hivatalos Lap L 336., 1994. 12. 23., 1. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 21. kötet, 80. o.)

[E megállapodás az Egyesült Államok, Kanada, Hong-Kong (Kína), Izland, Izrael, Japán, Korea, Liechtenstein, Norvégia, Szingapúr, Svájc, Áruba, Tajvan, Örményország, Moldova, Montenegro, Új-Zéland, Taipei, Ukrajna, Egyesült Királyság[1] és Ausztrália tekintetében alkalmazandó.]

3. Albán Köztársaság

Stabilizációs és Társulási Megállapodás egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Albán Köztársaság között

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 107/166, 2009. 4. 28., 70. és 74. cikk)

Magyar részről kihirdette: 2007. évi XXX. törvény (Az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint az Albán Köztársaság közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás kihirdetéséről), Magyar Közlöny 2007. évi 54. szám, 2007. május 3., 3501. o.

4. Bosznia és Hercegovina

Európai Közösségek és tagállamai, és másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás

Aláírták 2008. június 16-án. Magyar részről kihirdette: 2008. évi LV. törvény (Az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint Bosznia és Hercegovina közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás kihirdetéséről), Magyar Közlöny 2008. évi 144. szám, 2008. október 10., 16018-16804. o.)

5. CARIFORUM-államok

Gazdasági Partnerségi Megállapodás egyrészről a CARIFORUM-államok (Antigua és Barbuda, a Bahamai Közösség, Barbados, Belize, a Dominikai Közösség, a Dominikai Köztársaság, Grenada, a Guyanai Köztársaság, a Haiti Köztársaság, Jamaica, Saint Lucia, Saint Vincent és Grenadine-szigetek, Saint Christopher és Nevis, a Suriname Köztársaság, valamint a Trinidad és Tobago Köztársaság), másrészről az Európai Közösségek és tagállamai között

(Megjelent: Hivatalos Lap L 289., 2008. 10. 30., 4. oldal; Az egyezmény 3. fejezete a közbeszerzések területén történő együttműködésről tartalmaz rendelkezéseket.)

6. Chile

Megállapodás egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, valamint másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról [Hivatalos Lap L 352., 2002. 12. 30., 1. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 53. kötet, 3. o.]

Az Európai Unió részéről kihirdette: a Tanács 2005. február 28-i 2005/269/EK határozata egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás megkötéséről (Hivatalos Lap L 084., 2005. 04. 02., 19. o.)

Magyar részről kihirdette: 2018. évi XIV. törvény (Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről), Magyar Közlöny 2018. évi 102. szám, 2018. július 2., 5163-7931. o.

7. Ecuador

Csatlakozási jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz, Ecuador csatlakozásának figyelembevétele céljából [Hivatalos Lap L 356., 2016.12.24., 3—1456. o.]

Magyar részről kihirdette: 2017. évi XVII. törvény (Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz Ecuador csatlakozásának figyelembevétele céljából csatolt Csatlakozási Jegyzőkönyv kihirdetéséről) Magyar Közlöny 2017. 39. szám, 2017. március 20., 1779-3569. o.

8. Észak-Macedónia

Stabilizációs és Társulási Megállapodás egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között [Hivatalos Lap L 84., 2004. 03. 20., 1. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 54. kötet, 3. o.]

Az Európai Unió részéről kihirdette: a Tanács és a Bizottság 2004. február 23-i határozata egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között a Stabilizációs és Társulási Megállapodás megkötéséről (2004/239/EK, Euratom) (Hivatalos Lap L 84, 2004. 03. 20., 1. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 50. kötet, 196. o.)

Magyar részről kihirdette: 2018. évi XVI. törvény (Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről), Magyar Közlöny 2018. évi 102. szám, 2018. július 2., 8260-8847. o.

9. Grúzia

Társulási Megállapodás az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia között [Hivatalos Lap L 261., 2014.8.30., 4—743. o. ]

Magyar részről kihirdette: 2014. évi LXXXI. törvény (Egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Grúzia közötti Társulási Megállapodás kihirdetéséről) Magyar Közlöny 2014. évi 169. szám, 2014. december 8., 19273 o.

10. Irak

Partnerségi és együttműködési megállapodás egyrészről az Európai Uniós és tagállamai, másrészről az Iraki köztársaság között [Hivatalos Lap L 204, 2012. 07. 31., 20-130. o.]

Magyar részről kihirdette: 2016. évi III. törvény (Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről) Magyar Közlöny 2016. évi 34. szám, 2016. március 10., 3516-3632. o.

11. Izrael

Megállapodás az Európai Közösség és Izrael állam között a távközlési szolgáltatók beszerzéseiről [Hivatalos Lap L 202., 1997. 07. 30. 74. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 26. kötet, 269. o.] Megállapodás az Európai Közösség és az Izrael Állam között a közbeszerzésről

[Hivatalos Lap L 202., 1997. 07. 30., 85. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 26. kötet, 280. o.]

Az Európai Unió részéről kihirdette: a Tanács 1997. február 24-i határozata az Európai Közösség és az Izrael Állam között létrejött két, a távközlési üzemeltetők beszerzéseiről, illetve a közbeszerzésekről szóló megállapodás megkötéséről (97/47/EK) (Hivatalos Lap L 202., 1997. 07. 30., 72. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 26. kötet, 267. o.)

12. Japán

Gazdasági Partnerségi megállapodás az Európai Unió és Japán között [Hivatalos Lap L 330, 2018.12.27., 3. o.].

Magyar részről kihirdette: 2019. évi VIII. törvény (Az Európai Unió és tagállamai, valamint Japán közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről), Magyar Közlöny 2019. évi 43. szám, 2019. március 14., 1167-1178. o.

13. Kanada

A 2016. október 30-án Brüsszelben aláírt, egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és tagállamai közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodást (CETA) annak 30.7 cikk (3) bekezdése értelmében 2017. szeptember 21-étől ideiglenesen alkalmazni kell. A megállapodás ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2016. október 28-i tanácsi határozat 1. cikkének (1) bekezdése értelmében az Európai Unió a megállapodás megkötéséhez szükséges eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazza a megállapodást.

14. Kazahsztán

Megerősített együttműködési és partnerségi Megállapodás egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság között [Hivatalos Lap L 29, 2016.02.04., 3-150. o.]

Magyar részről kihirdette: 2016. évi CXL. törvény (Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti megerősített partnerségi együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló), Magyar Közlöny 2016. évi 192. szám, 2016. december 6., 79306-79428. o.

15. Kirgizisztán

Partnerségi és Együttműködési Megállapodás egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai és másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról [Hivatalos Lap L 196, 1999.07.28., 0048 - 0089. o.]

Magyar részről kihirdette: 2011. évi XLII. törvény (Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről) Magyar Közlöny 2011. évi 48. szám, 2011. május 6., 10945-10978. o.

16. Kolumbia

Kereskedelmi megállapodás egyrészről az Európai Uniós és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru között [Hivatalos Lap L 354., 2012.12.21., 3—2607. o.]

Magyar részről kihirdette: 2013. évi CLXX. törvény (Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodás kihirdetéséről) Magyar Közlöny 2013. évi 174. szám, 2013. október 22., 74220-79285. o.

17. Koreai Köztársaság

Az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás (Hivatalos Lap L 127., 2011.05.14., 8-1432.o.

Az Európai Unió részéről történő ideiglenes alkalmazásról: a Tanács 2010. szeptember 16-i határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai és másrészről a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (2011/265/EU)

Magyar részről kihirdette: 2011. évi XCVII. törvény (Az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetéséről), Magyar Közlöny 2011. évi 82. szám, 2011. július 15, 23142-24988. o.

18. Közép-Amerika (Panama, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua)

Megállapodás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról [Hivatalos Lap L 346, 2012.12.15., 3–2621. o. ]

Magyar részről kihirdette: 2013. évi CLIV. törvény (Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről) Magyar Közlöny 2013. évi 168. szám, 2013. október 10., 68698-73680. o.

19. Mexikó

Az EK-Mexikó Közös Tanács 2000. március 23-i, 2/2000 határozata [Hivatalos Lap L 157., 2000. 06. 30., 10. o.]

Magyar részről kihirdette: 2011. évi IX. törvény (az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről), Magyar Közlöny 2011. évi 21. szám, 2011. március 3., 4164-4187. o.

20. Moldova

Társulási Megállapodás az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság között [Hivatalos Lap: L 260., 2014.8.30., 4—738. o]

Magyar részről kihirdette: 2014. évi LXXX. törvény (Egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti Társulási Megállapodás kihirdetéséről) Magyar Közlöny 2014. évi 169. szám, 2014. december 8., 18216 o.

21. Montenegrói Köztársaság

A Tanács és a Bizottság Határozata (2010. március 29.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás megkötéséről

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 108/1, 2010. 4. 29., 76. cikk)

Magyar részről kihirdette: 2008. évi XVIII. törvény (Egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás kihirdetéséről), Magyar Közlöny 2008. évi 66. szám, 2008. április 25., 3725. o.

22. Peru

Kereskedelmi megállapodás egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru között [Hivatalos Lap L 354., 2012.12.21., 3—2607. o.]

Magyar részről kihirdette: 2013. évi CLXX. törvény (Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodás kihirdetéséről) Magyar Közlöny 2013. évi 174. szám, 2013. október 22., 74220-79285. o.

23. Svájc

Megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a közbeszerzések egyes vonatkozásairól [Hivatalos Lap L 114., 2002. 04. 30., 430. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 41. kötet, 471. o.]

Az Európai Unió részéről kihirdette: a Tanács és - a tudományos és műszaki együttműködésről szóló megállapodás tekintetében - a Bizottság 2002. április 4-i határozata a Svájci Államszövetséggel létrejött hét megállapodás megkötéséről (2002/309/EK, Euratom) (Hivatalos Lap L 114, 2002. 04. 30., 1. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 41. kötet, 89. o.)

24. Szerbia

Stabilizációs és Társulási Megállapodás egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Szerbia között

(aláírták 2008. április 29-én, a törvényt az Országgyűlés a 2010. november 8-i ülésnapján fogadta el, 76. cikk)

Magyar részről kihirdette: 2010. évi CXII. törvény (Az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint Szerbia közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás kihirdetéséről), Magyar Közlöny 2010. évi 173. szám, 2010. november 16., 24706. o.

25. Szingapúri Köztársaság

Szabadkereskedelmi megállapodás az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság között [Hivatalos Lap L 294, 2019.11.14., 3. o.].

26. Ukrajna

Társulási Megállapodás egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ukrajna között

[Hivatalos Lap L 161, 2014.05.29., 3. o.].

Magyar részről kihirdette: 2014. évi LXXXII. törvény (Az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ukrajna közötti Társulási Megállapodás kihirdetéséről), Magyar Közlöny 2014. évi 169. szám, 2014. december 8., 20404-23058. o.

27. Vietnámi Szocialista Köztársaság

Szabadkereskedelmi megállapodás az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság között [Hivatalos Lap L 186, 2020.06.12., 3. o.].


[1] Részletesen lásd az Európai Bizottság által kiadott közleményt: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/notice_to_stakeholders_brexit_public_procurement_hu.pdf