Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Megállapodás a kormányzati beszerzésről (GPA)

GPA

A GPA azaz Goverment Procurement Agreement, magyarul Megállapodás a kormányzati beszerzésről a Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) létrehozó egyezmény IV. mellékletében foglalt, Magyarországot és az Európai Uniót is kötelező nemzetközi szerződés.

A GPA tagjai a következők: az EU tagállamai, Egyesült Államok, Kanada, Hong-Kong (Kína), Izland, Izrael, Japán, Korea, Liechtenstein, Moldova, Montenegro, Norvégia, Szingapúr, Svájc, Ukrajna, Új-Zéland, Áruba, Tajvan, Taipei, Örményország és az Egyesült Királyság.

A GPA új szövegét 2012. március 30-án foglalták határozatba, 2014. április 6-án lépett hatályba.

A GPA célja a közbeszerzési piacok nemzetközi megnyitása, a kereskedelmi akadályok megszüntetése a nemzeti elbánás és a legnagyobb kedvezmény elve, valamint transzparens szerződéskötési szabályok rögzítése révén.

A GPA IV. cikke 1. bekezdése értelmében „bármely, az e Megállapodás hatálya alá tartozó bármely beszerzésre vonatkozó intézkedés tekintetében mindegyik Fél, beleértve a beszerzést végző szerveit is, bármely másik Fél áruit és szolgáltatásait, valamint bármely másik Fél bármely Fél áruit és szolgáltatásait kínáló ajánlattevőit azonnal és feltétel nélkül köteles legalább olyan kedvezményes elbánásban részesíteni, mint amilyenben a Fél, beleértve a beszerzést végző szerveit is, a következőket részesíti:

a) a hazai árukat, szolgáltatásokat és ajánlattevőket; és

b) bármely más Fél áruit, szolgáltatásait és ajánlattevőit.”

A GPA személyi és tárgyi hatályát országonként a GPA I. Függeléke határozza meg, személyi hatályát az 1-3. függelék, tárgyi hatályát a 4-6. függelék. Az uniós közbeszerzési értékhatárokat elérő beszerzések a GPA alkalmazásának küszöbértékét elérik. A GPA szövege az alábbi linken keresztül érhető el: https://e-gpa.wto.org/