Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core

Vigyázzunk egymásra! - Külsős személyek belépése 2021 novembertől

Külsős személynek minősül az a személy, aki nem a Közbeszerzési Hatóság/Közbeszerzési Döntőbizottság foglalkoztatottja, de ügyintézés céljából a Közbeszerzési Hatóság székhelyére történő belépése, tartózkodása szükséges.

Külsős személynek minősül az a személy, aki nem a Közbeszerzési Hatóság/Közbeszerzési Döntőbizottság foglalkoztatottja, de ügyintézés céljából a Közbeszerzési Hatóság székhelyére történő belépése, tartózkodása szükséges.

Általános feltételek

  1. Az érintett a belépést megelőzően köteles tájékozódni arra vonatkozóan, hogy melyek a koronavírus fertőzés jellemzői tünetei, valamint a COVID-19 miatti „karanténban tartózkodás” (elkülönítés, izoláció) feltételei. Az érintett ezekről a kritériumokról elsődlegesen a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján (https://www.nnk.gov.hu/), valamint a Miniszterelnöki Kabinetiroda tájékoztató oldalán (https://koronavirus.gov.hu/) tájékozódhat.
  2. Az érintett a belépéskor köteles használni a kihelyezett kézfertőtlenítőt, és a Közbeszerzési Hatóság székhelyén történő tartózkodása alatt mindvégig köteles a szájat és orrot takaró maszkot viselni.
  3. Az érintett – függetlenül attól, hogy rendelkezik-e érvényes védettségi igazolvánnyal – abban az esetben léphet be a Közbeszerzési Hatóság székhelyére, ha vele szemben a belépés időpontjában nem állnak fenn az elkülönítés, izoláció feltételei, valamint a belépéskor a koronavírus jellemző tüneteit magán nem észleli, és a Közbeszerzési Hatóság kijelölt munkatársa által elvégzett érintésmentes lázmérés eredménye 37,5 ℃ értéket nem haladja meg.
  4. Az érintettnek a Közbeszerzési Hatóság székhelyére történő belépést megelőzően – személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel együtt érvényes – védettségi igazolványt kell QR-kód leolvasásra bemutatnia, vagy ennek hiányában az 1. sz. függelék Nyilatkozatot szükséges aláírnia arra vonatkozóan, hogy a belépés felételeit megértette, vele szemben legjobb tudomása szerint az elkülönítés, izoláció feltételei nem állnak fenn, a koronavírus fertőzés jellemző tüneteit magán nem észleli, és kijelenti, hogy a Közbeszerzési Hatóság, mint adatkezelő által elérhetővé tett – 2. sz. függelék szerinti – adatkezelési tájékoztatót megismerte.

A Közbeszerzési Döntőbizottsághoz történő belépés további feltételei:

  1. A tárgyalásra érkező személyek a Közbeszerzési Hatóság épületébe a tárgyalás kezdetének időpontja előtt legfeljebb 10 perccel előbb léphetnek be. A földszinti üvegajtón belülre 5 perccel előbb van lehetőség belépni.
  2. A tárgyalás előtti várakozás során a Döntőbizottság előtti, az üvegajtón kívüli folyosón van lehetőség tartózkodni, mert itt biztosítható a hallgatóság számára a 1,5-2 méteres távolság megtartása.
  3. A tárgyalás hallgatóságának a nyilvánosságot biztosító helyiségben egymástól lehetőség szerint 1,5-2 méteres távolságot kell tartania.
  4. A tárgyalás befejezését követően a tárgyalás hallgatósága köteles az épületet mielőbb elhagyni.
  5. A Döntőbizottsághoz iratbetekintésre érkező ügyfelek az iratbetekintési kérelmüket előzetesen írásban terjesszék elő, amelyben pontosan jelöljék meg, hogy mely iratokba kérnek betekintést. Amennyiben a Döntőbizottság engedélyezi a személyes iratbetekintést, abban az esetben a tárgyaláson való megjelenésre és részvételre vonatkozó szabályok betartása irányadó azzal, hogy lehetőség szerint csak az adott ügyben meghatalmazással rendelkező képviselő jelenjen meg az iratbetekintésen.

A belépés fentiekben ismertetett feltételei 2021. november 2-től visszavonásig vagy módosításig érvényesek.

Budapest, 2021. október 29.