Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Teljesítési adatok megadásával kapcsolatos változások

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban (a továbbiakban: CoRe) közzétenni a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat :

ca) hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra),
cb) a szerződő felek megnevezését,
cc) azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e,
cd) a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, valamint
ce) az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél - támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - által történt teljesítését követő harminc napon belül.

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok közzétételére a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 39. § (1) bekezdése szerint a 16. mellékletben foglalt mintát kell alkalmazni.

A Hatóság felhívja az ajánlatkérők figyelmét, hogy 2020.11.13. napjától a CoRe-ban elérhető teljesítési adatokra vonatkozó űrlap kitöltésével a fent megjelölt kötelezettségnek eleget tesznek a közbeszerzési eljárások során született szerződések vonatkozásában, tekintettel arra, hogy az űrlap a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 16. mellékletben foglalt minta szerinti adatokat tartalmazza. A továbbiakban nem szükséges, s technikailag nincs is lehetőség külön mellékletként csatolni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokkal kitöltött 16. mellékletet.