Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Tájékoztató a Kbt. 5. § (3) bekezdése szerinti ajánlatkérőket érintő változásokról

A Közbeszerzési Hatóság ezúton hívja fel az ajánlatkérők figyelmét, hogy 2019. december 19-én hatályba lépett a közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2019. CXX. törvény 18. § (1) bekezdésének 2. és 3. pontja, mely hatályon kívül helyezte a Kbt. 5. § (3) és (5) bekezdését, illetve a 21. § (6) bekezdését.

A fentiek alapján a Kbt. 5. § (3) bekezdése szerint ajánlatkérői nyilvántartásba vett szervezetek 2019. december 19. napjától a fenti jogalap alapján - a 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 9. § (1) bekezdésének második fordulata szerinti esetkört is beleértve - új közbeszerzési eljárást nem indíthatnak, a részükről megküldött, javított vagy hiánypótolt eljárást megindító hirdetmények Közbeszerzési Értesítőben való jogszerű közzétételére, illetve az Európai Unió Hivatalos Lapja felé történő jogszerű feladásra nincs lehetőség.

Az érintett szervezetek a Kbt. 5. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a beszerzés tárgya és becsült értékére tekintettel irányadó törvényi rész/fejezet szabályai szerint folytathatnak le közbeszerzési eljárást, az ajánlatkérői nyilvántartásban való adatváltozás bejelentési kötelezettség teljesítését követően.

Budapest, 2019. december 31.