Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Megjelent a tiszta jármű irányelvet átültető kormányrendelet

A 2022. október 23-án hatályba lépett rendelet (továbbiakban: rendelet) a 2019/1161/EU számú, ún. tiszta jármű irányelvnek való megfelelést szolgálja.

A rendelet hatálya – az abban foglalt kivétellel – a Kbt. 5-7. §-ában meghatározott ajánlatkérő szervezet uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó, meghatározott közúti jármű megvásárlására, lízingjére, bérletére vagy használatára irányuló közbeszerzési szerződésére, továbbá a 1370/2007/EK rendeletben meghatározott értékhatárt elérő vagy meghaladó közúti személyszállítási szolgáltatásra irányuló közszolgáltatási szerződésére, valamint a rendelet I. mellékletében meghatározott szolgáltatások megrendelésére irányuló, az uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési szerződésére terjed ki.

A rendelet meghatározza többek között a tiszta jármű fogalmát és a tiszta járművekre vonatkozó követelményeknek való megfelelést is. A rendelettel kapcsolatos koordinálási feladatokat elsősorban a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság látja el.

A beszerzést tervező ajánlatkérőket érintő fontos kötelezettség, hogy az első, majd a második referencia-időszakra vonatkozóan is járműbeszerzési tervet kell benyújtani a koordináló szerv részére a beszerzési célérték figyelembevételével. Az ajánlatkérőnek lehetősége van a rendeletben előírt célértékekre vonatkozó kötelezettségét más ajánlatkérőkkel együtt is teljesíteni, ez esetben erről nyilatkozatot kell benyújtania a koordináló szervhez.

Az ajánlatkérő a koordináló szervet előzetesen tájékoztatni is köteles a beszerezni kívánt járművek darabszámáról és egyes további jellemzőiről.

A rendelet szövege csatolmányban érhető el!