Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Lánchíd-tender: van lehetőség a törvényes követelményeknek megfelelni

A jogszabályok betartása nem választás kérdése, a törvényi előírások egyaránt kötik a Közbeszerzési Hatóságot és a közbeszerzések szereplőit.

A Közbeszerzési Hatóság negyed évszázada független, autonóm államigazgatási – nem kormányzati - szervként végzi a tevékenységét, törvényben rögzített feladat- és hatáskört gyakorol, és 25 éve végzi a hirdetmények ellenőrzését. Célja, hogy a hirdetmények a jogszabályok előírásainak megfelelő, továbbá az adott hirdetményen belül koherens tartalommal, az előírt határidő mellett kerüljenek közzétételre.

A hirdetményellenőrzési tevékenységnél a Hatóság nem szól bele az eljárás feltételrendszerébe, az a célja, hogy a törvényes követelményeknek megfeleljen az összes kiírás. A hirdetményellenőrzés az eljárást megindító felhívások esetében kötelező, melynek során a hirdetmények tartalmi és formai szempontú vizsgálata történik. Amennyiben az ellenőrzés során a Közbeszerzési Hatóság jogsértő rendelkezést tapasztal, úgy hiánypótlási felhívást küld ki, akár több alkalommal is.

A hiánypótlási felhívásban a Hatóság azokra a pontokra mutat rá, amelyek a közbeszerzési szabályozás szempontjából jogsértőek. Az az ajánlatkérő felelőssége, hogy úgy állítsa össze a hirdetményét, hogy az megfeleljen a jogszabályi előírásoknak.

Tavaly 25.117 db hirdetménynél 25.210 db hiánypótlási felhívást küldött ki a Közbeszerzési Hatóság – ebből is látszik, hogy nem egyedi esettel állunk szemben.

A Lánchíd felújításával kapcsolatos hirdetmény esetében azért megalapozatlanok a sajtóban megjelent kifogások, mert az előírható referencia-követelmény időbeli korlátait jogszabály határozza meg. Ennek értelmében az ajánlatkérőnek arra van lehetősége, hogy legfeljebb 11 éven belül megkezdett, de 8 éven belül befejezett referenciát követeljen meg. Vagyis a jogszabály előírja mind a kezdés, mind a befejezés időpontját. A jelen ügyben releváns jogszabály egyetlen irányban enged eltérést, mégpedig a kezdés idejében, ami indokolt esetben - éppen a verseny biztosítása érdekében - 11 évnél korábbi is lehet.

Ezt az előírást jelen ügyben az ajánlatkérő nem tartotta be, így a felhívás jelenleg jogellenes tartalmú, a hirdetmény jogszerűségéhez elengedhetetlen, hogy megváltoztassa ezt a feltételt.