Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core

Közlemény az IMI adatigénylési kérelem e-ügyintézés keretében történő benyújtásáról

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 45. § (1) bekezdése szerint nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet esetén az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat, valamint a III-IV. Fejezet szerinti igazolások és adatbázisok valóságtartalmának ellenőrzése érdekében megkeresést küldhet más uniós tagállam illetékes hatóságainak a Belső Piaci Információs Rendszeren (IMI) keresztül. A megkeresést a Közbeszerzési Hatóságon keresztül kell megküldeni. Ennek érdekében az ajánlatkérő a Hatóság honlapján található űrlap kitöltésével tájékoztatja a Hatóságot a megkeresés adatairól. Ezt követően a Hatóság a megkeresést az IMI-rendszerben haladéktalanul továbbítja az illetékes tagállami hatóságnak. A tagállami hatóság válaszát a Hatóság ennek beérkezését követően haladéktalanul megküldi a megkeresést intéző ajánlatkérő részére.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § (1) bekezdése szerint a Közbeszerzési Hatóság, mint államigazgatási szerv elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett állami szervnek minősül, vagyis az Eüsztv. 108. § (1) és (5) bekezdése alapján 2018. január-1-jétől a Közbeszerzési Hatóság köteles az ügyek elektronikus intézését az Eüsztv.-ben meghatározottak szerint biztosítani, továbbá 2018. január 1. napjától az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek, illetve az ügyfelek jogi képviselői is kötelesek az elektronikus ügyintézésre. Az Eüsztv. hatályos előírásaira figyelemmel az IMI adatigénylési kérelmet az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek, illetve az ügyfelek jogi képviselői e-ügyintézés keretében a Hatóság hivatali kapuján keresztül nyújthatják be .

Az IMI adatigényléssel kapcsolatos részletes tájékoztató új menüpontban érhető el:

http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/az-imi-rendszer-hasznalatarol

A Közbeszerzési Hatóság hivatali kapuja, illetve az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos részletes tájékoztató itt érhető el: /e-ugyintezes/