Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Közlemény

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke közleményben hívja fel a jogalkalmazók figyelmét az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 2023. február 28. napján hatályba lépett 6. § (2b) bekezdésében foglalt rendelkezésre: „Az ajánlatkérő szervezet az EKR-ben vezetett ajánlatkérői nyilvántartásban megjelöli, hogy a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek, az állam 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságnak vagy ezen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságnak minősül-e. A megjelölés felvezetéséhez a Közbeszerzési Hatóság jóváhagyása nem szükséges.”

A Korm. rendelet 35. § (12) bekezdése értelmében a 6. § (2b) bekezdésében foglaltaknak, annak hatályba lépését követő harminc napon belül, minden, a Kbt. szerinti ajánlatkérőnek minősülő szervezet - a Kbt. 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti ajánlatkérő kivételével – eleget tesz.

Fentiekre tekintettel kérjük ajánlatkérőket ellenőrizzék, teljesítették-e a jogszabályban foglalt kötelezettségüket.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a hatáskörrel rendelkező szervek az ajánlatkérői kötelezettség teljesítését vagy elmulasztását fokozottan figyelemmel kísérik és jogosultak a Kbt. 152. § (1) bekezdése alapján hivatalból jogorvoslati eljárást kezdeményezni.