Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] Közbeszerzési Hatóság: túl a százhetvenedik ellenőrzésen

2016 első kilenc hónapjában több mint 170 ellenőrzést indított a Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzési eljárásokban megkötött és teljesített, vagy még folyamatban lévő szerződések  módosításaival kapcsolatban. Az eddigi mérleg: 12 büntetőfeljelentés, 51 jogorvoslati eljárás, 5 törvényességi felügyeleti eljárás a cégbíróságon, számos bejelentés a Gazdasági Versenyhivatal, valamint a Nemzeti Nyomozó Iroda felé, és 2 polgári peres eljárás a szerződés semmisségének kimondására a Hatóság részéről.

A Közbeszerzési Hatóság a tavaly elfogadott új közbeszerzési törvényben kapott felhatalmazás alapján kezdte meg szerződésellenőrzési tevékenységét. Az éves ellenőrzési terv, a közérdekű bejelentések és hivatalbóli kezdeményezések, valamint a már megkötött szerződések módosításainak megfigyelése alapján folyó vizsgálatok célja a törvény előírásainak maradéktalan betartatása és szükség esetén a szabálytalanságok szankcionálása a közpénzek átlátható és felelősségteljes felhasználása érdekében.

Az első háromnegyed év tapasztalatai alapján elmondható, hogy a közbeszerzési jogsértések nagy hányada, mintegy 50 százaléka az alvállalkozók bevonásával függ össze: a szerződést elnyert fővállalkozók a teljesítésbe nem jogszerűen, az ajánlataikban szereplőkhöz képest jóval magasabb mértékben vontak be alvállalkozókat, vagy az ajánlataikban nem megjelölt cégekkel dolgoztattak, s elmulasztották a kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat benyújtását. A törvénysértések másik jellemző csoportja a mulasztásos jogsértés, amelyben vagy az ajánlatkérő, vagy az ajánlattevő nem tett eleget időben valamely kötelezettségének, de előfordult hamis adatszolgáltatás, valamint a közbeszerzések mellőzése is – ez utóbbi a feltárt jogsértések egytizedét teszi ki.

A 12 büntetőfeljelentés zöme nagyléptékű építés-beruházások teljesítéséhez kapcsolódik, de érintettek az egészségügyi eszközbeszerzések is. Csalás, költségvetési csalás, a számviteli fegyelem megsértése, valamint gazdasági adatszolgáltatás elmulasztása bűntettének gyanúja miatt tett feljelentést a Hatóság elnöke, de előfordult hamis magánokirat felhasználása is.

A feltárt kartellgyanúk esetében a Közbeszerzési Hatóság bejelentéssel élt a Gazdasági Versenyhivatal felé, jelezve az alábbi problémákat: a szolgáltatók piacfelosztását, a közbeszerzési eljárásokon más szereplők javára történő szándékos visszalépéseket, illetve az ajánlati árakra vonatkozó megállapodásokat. Ezekhez az ügyekhez kapcsolódóan a Hatóság elnöke több esetben jelentős vagyoni értékre elkövetett csalás gyanúja miatt büntetőfeljelentést tett.

A Hatóság egy esetben komplex adóvizsgálatot is kezdeményezett, továbbá bejelentéssel élt a Nemzeti Nyomozó Iroda felé panamai hátterű, a teljesítésben résztvevő cégek miatt, valamint két ízben a már megkötött és teljesített szerződések semmissége iránt indított polgári peres eljárást – mindegyiket építés-beruházási projektek kapcsán.

A Közbeszerzési Hatóság az ellenőrzések mellett – szolgáltató hatóságként – kiemelt figyelmet fordít a jogkövető magatartások és a jó gyakorlatok minél szélesebb körű elterjesztésére is. E célból indította el 2016 januárjában az ingyenes Közbeszerzési Akadémia rendezvénysorozatot – amelyet immár továbbfejlesztve a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályával közösen szervez.    A rendezvényen az év végéig várhatóan közel másfél ezer szakember vesz részt.