Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Kötelező elektronikus ügyintézés

A Közbeszerzési Hatóság 2018. január 1. napjától az elektronikus ügyintézésről szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 1. § 17a. pontja szerint, mint államigazgatási szerv elektronikus ügyintézés biztosítására köteles a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek, valamint a jogszabály alapján biztosítandó szolgáltatásai igénybevételéhez, lemondásához vagy módosításához szükséges ügyek vonatkozásában.

Az Eüsztv. 9. § (1) bekezdése alapján az ott felsoroltak a Közbeszerzési Hatóság előtti eljárásokban elektronikus ügyintézésre kötelezettek.

Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy

  • az Eüsztv. 9. § (5) bekezdése alapján amennyiben jogszabály egy nyilatkozat megtétele vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartást - vagy az elektronikus kapcsolattartás módját - kötelezővé teszi, az e követelménynek meg nem felelő nyilatkozat hatálytalan ; továbbá
  • hatósági ügyek esetén irányadó az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 46. § (2) bekezdése, mely szerint a hatóság a kérelmet visszautasíthatja , ha azt nem az előírt formában terjesztették elő. Ha a kérelmező a kérelmét öt napon belül az előírt formában ismételten előterjeszti, a hatóság az eljárást teljes eljárásban folytatja le, azzal, hogy a kérelmet az eredeti benyújtáskor előterjesztettnek kell tekinteni, de az ügyintézési határidőt az ismételt benyújtást követő naptól kell számítani.

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az előbbiekben részletezettek elkerülése érdekében a törvényben meghatározottak szerint vegyék igénybe az elektronikus utat, melyről bővebb tájékoztatást az alábbi elérhetőségen kaphatnak:

/e-Ugyintezes_/