Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Jól teljesített a hazai közbeszerzési piac 2022-ben

Összesen 4.590 milliárd forint összértékben folytattak le eredményesen közbeszerzéseket a magyarországi ajánlatkérők a tavalyi évben, ami közel 370 milliárd forinttal haladta meg a 2021-re vonatkozó adatokat. Az orosz-ukrán konfliktus nyomán bekövetkezett piaci átrendeződések ellenére a magyar közbeszerzési rendszer 2022-ben kifejezetten válságállónak bizonyult, hiszen a közbeszerzések összértéke minden korábbi rekordot megdöntött. Fontos eredmény, hogy a verseny folyamatosan biztosított, a pályázatonként beérkező ajánlatok átlagos száma 6,6 db volt az elmúlt évben.

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága elfogadta a Közbeszerzési Hatóság 2022-re vonatkozó beszámolóját. A jelentés szerint tavaly a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is az építési beruházás bizonyult a legjelentősebb kategóriának a beszerzések tárgyát tekintve, ugyanis a közbeszerzési eljárások 37,7%-át, értékének pedig 58,9%-át tették ki.

Az eljárások számának mintegy egyharmadát (32,8%-át), érték szerint pedig ötödét (20%) az árubeszerzések alkották, míg a közbeszerzések további 29,5%-át, érték szerint pedig szintén kb. az ötödét (21,1%-át) a szolgáltatásmegrendelések jelentették, hasonlóan, mint a 2021. évben. Az építési beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzések a korábbi növekvő tendenciához képest 2022-ben már stagnálást mutattak az előző évhez viszonyítva, mind az eljárások számát, mind pedig az értékét tekintve.

beszamolo2

Biztosított a verseny

Kiemelendő az a pozitív tendencia, hogy az Európai Bizottság által is vizsgált, nagyértékű közbeszerzéseket magában foglaló, uniós eljárásrendben megkötött egyajánlatos szerződések számának aránya a 2021. évi 41,2%-ról 2022-ben 34,6%-ra csökkent.

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások száma a tavalyi évben az uniós átlaghoz viszonyítva továbbra is kifejezetten alacsony szinten maradt a nemzeti eljárásrendben, miközben ugyanezen mutató az uniós eljárásrendben alacsonyabb volt a korábbi évhez képest is, így 2022-ben összességében már csak 208 darab ilyen eljárást indítottak az ajánlatkérők.

beszamolo1

A közbeszerzési piacon tapasztalható versenyhelyzet tekintetében a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások alacsony száma és az egyajánlatos eljárások csökkenő számaránya mellett az egy eljárásra jutó ajánlatok száma is bizonyította, hogy jelentős a verseny a hazai közbeszerzések terén, hiszen az elmúlt évben egy eljárás esetén változatlanul magas számú, átlagosan közel hét ajánlatból kellett kiválasztania az ajánlatkérőknek a legjobbat.

„A tavalyi évet tekintve összességében megállapíthatjuk, hogy a közbeszerzési piac kiemelkedően teljesített, joggal bizakodhatunk tehát, hogy a 2023-as évet eddig jellemző átrendeződés hatásai hosszú távon nem válnak meghatározóvá” – mondta Dr. Kovács László, a Közbeszerzési Hatóság elnöke.

Továbbra is jelentős a kkv-szektor szerepe

2022-ben minden eredményesen lefolytatott 100 közbeszerzési eljárásból 84 db-ot a kkv-k nyertek, ami közel ugyanannyi, mint a korábbi évben. Ezek összértéke pedig elérte a 2.301 milliárd forintot, ami azt jelenti, hogy minden közbeszerzésben elköltött 100 forintból 50 forintot a kis- és közepes vállalkozások vittek, tehát a 2022. évi közbeszerzések összértékének feléhez kapcsolódott nyertes kkv.

Kiemelten fontos az oktatás és szemléletformálás

A Közbeszerzési Hatóság évek óta elkötelezett abban, hogy eredményesen működjön közre a közpénzek és az európai uniós források lehető leghatékonyabb felhasználásában, így kiemelt figyelmet fordít a közbeszerzésekben részt vevő gazdasági szereplők edukálására, a jogalkalmazók szakmai támogatására. Ennek jegyében a 2022. évben is sor került az aktuális közbeszerzési kérdésekre fókuszáló online, valamint a fenntarthatóságra és integritásra hangsúlyt helyező nemzetközi konferencia megtartására, valamint 10 év után ismét Közbeszerzési Expón lehetett megvitatni az aktuális szakmai kérdéseket.

A jogkövető magatartások elterjesztésében a szigorú és következetes ellenőrzés is hangsúlyos szerepet kap, melynek keretében a Hatóság elsődlegesen a szemléletformálásra és a jogalkalmazók támogatására törekszik, egy a közbeszerzési eljárás folyamatába épített, többlépcsős ellenőrzési rendszerben.

„A hirdetmény-ellenőrzési rendszer a Közbeszerzési Hatóság ellenőrzési rendszerének kiemelkedően fontos eleme, ennek keretében a 2022. évben közel 29 ezer hirdetményt dolgoztunk fel, amelyekkel összefüggésben közel 28 ezer hiánypótlási felhívást küldtünk ki, ezzel is elősegítve a szabályos közbeszerzési eljárások lefolytatását” – tette hozzá Dr. Kovács László.