Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Fővárosi Törvényszék - több fontos megállapítás

A Fővárosi Törvényszék 106.K.703.304/2022/17. számú ítélete az összegezés módosításának jogszerűségével, a kiegészítő árindokoláskérés szükségességével, valamint a Kbt. 73. § szerinti érvénytelenségi jogcím téves megjelölésével kapcsolatban tartalmaz fontos megállapításokat.

Az összegezés módosításának jogszerűsége kapcsán a Törvényszék rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárás eredménye nem azonosítható kizárólag az egyes ajánlattevők ajánlatának érvényességével vagy érvénytelenségével, mert az eljárás eredménye magában foglalja a valamennyi ajánlattevő ajánlatára vonatkozó összes ajánlatkérői megállapítást és az indokok összességét is. A bíróság kimondja, hogy az összegezés módosítására akkor is sor kerülhet, amennyiben az ajánlatkérő az összegezésében nem jogszerűen közölte a döntését. Fontos megállapítás, hogy az összegezés és annak tartalma kiemelt jelentőséggel bír az eljárás folyamán az ajánlattevő jogorvoslati jogának érvényesülése szempontjából is, valamint az is, hogy a hatályos Kbt. 79. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő az írásbeli összegezését akár több alkalommal is módosíthatja egymás után.

A kiegészítő árindokoláskérés szükségességének kérdése kapcsán a döntés megállapítja, hogy kiegészítő árindokolást csak akkor kell kérnie az ajánlatkérőnek, amennyiben az árindokolás elfogadhatósága kétséges. A 2014/24/EU irányelv 69. cikk (3) bekezdéséből sem vezethető le, hogy kötelező lenne kiegészítő árindokolás kérése olyan esetben, ha az ajánlattevő a már kért dokumentumokat nem csatolta. Ez a rendelkezés csak azt írja elő, hogy az ajánlatkérő szervnek az ajánlattevővel folytatott konzultáció útján ellenőriznie kell a megadott információkat. Előzőeket támasztják alá a Fővárosi Törvényszék a 103.K.700.288/2019/11. számú ítéletében kifejtettek is, miszerint „az érvénytelenség oka egyértelműen fennállt, amely a felperesnek felróható irathiány miatt következett be. A felperes magatartása miatt került az ajánlatkérő abba a helyzetbe, hogy a rendelkezésre bocsátott iratok alapján, a nem kellő magyarázat és az irathiány okán nem tudott teljeskörűen meggyőződni a megajánlott ár gazdasági észszerűséggel való összeegyeztethetőségről, további információkérésre azonban már nem volt jogszabályi lehetősége.”

Az érvénytelenség okának téves megjelölése kapcsán az ítélet kimondja, hogy „bár nem volt helytálló a jogszabályi hivatkozás az érvénytelenségi ok megjelölésére, az a tartalma alapján helytálló megállapítás, és a tartalmát tekintve pontosította a helyes jogszabályi hivatkozást”. A Fővárosi Törvényszék a 103.K.700.288/2019/11. számú ítéletében is leszögezi: „az érvénytelen ajánlatot benyújtó javára az ajánlatkérő jogcímbeli tévedése előnyként nem szolgálhat”.