Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a jogorvoslati határidők jogvesztő jellegére vonatkozó legújabb Legfelsőbb Bírósági ítéletről

A Legfelsőbb Bíróság a 2010. október 11-én kihirdetett ítéletében megállapította a hivatalbóli kezdeményezés elkésettségét, mert a hivatalbóli kezdeményezés a jogorvoslati határidő utolsó napján került postára adásra és így a hivatalbóli kezdeményezés a jogvesztő jogorvoslati határidő leteltét követően érkezett meg a Közbeszerzési Döntőbizottságra.
A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a jogorvoslati határidők jogvesztő jellegére vonatkozó legújabb Legfelsőbb Bírósági ítéletről A jogorvoslati határidőkre vonatkozó rendelkezéseket a Kbt. 323. §-a és a Kbt. 327. §-a tartalmazza. Mind a korábban hatályos, mind a 2010. szeptember 15-én hatályba lépett törvényi szabályozás akként rendelkezik, hogy a jogorvoslati határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. A Legfelsőbb Bíróság, mint felülvizsgálati bíróság az előtte Kfv.VI.39.049/2010. szám alatt folyamatban levő közigazgatási perben a 2010. október 11-én kihirdetett ítéletében megállapította, hogy a jogorvoslati határidők jogvesztő jellegű szabályozásából következően nem vehető figyelembe a jogorvoslati határidő betartása tekintetében az, hogy a kérelmező vagy a hivatalbóli kezdeményező mikor adta postára a jogorvoslati kérelmét vagy hivatalbóli kezdeményezését. Kimondta, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásban nem minősül irányadónak, illetve alkalmazhatónak a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 65. § (4) bekezdésének azon rendelkezése, mely szerint a postán küldött beadvány és megkeresés előterjesztési ideje a postára adás napja. A Legfelsőbb Bíróság ítéletében megállapította a hivatalbóli kezdeményezés elkésettségét amiatt, mert a hivatalbóli kezdeményezés a jogorvoslati határidő utolsó napján került postára adásra és így a hivatalbóli kezdeményezés a jogvesztő jogorvoslati határidő leteltét követően érkezett meg a Közbeszerzési Döntőbizottságra. A Közbeszerzési Döntőbizottság a Legfelsőbb Bíróság ítéletében foglaltakra tekintettel (melyet annak kézbesítését követően honlapján haladéktalanul közzé fog tenni) felhívja kérelmezők és hivatalbóli kezdeményezők figyelmét arra, hogy jogorvoslati kérelmük, illetve hivatalbóli kezdeményezésük elkészítése, benyújtása során legyenek tekintettel arra, hogy a jogorvoslati kérelemnek és a hivatalbóli kezdeményezésnek legkésőbb a jogvesztő jogorvoslati határidő utolsó napján a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz meg kell érkeznie. A Közbeszerzési Döntőbizottság felhívja továbbá a kérelmezők és hivatalbóli kezdeményezők figyelmét arra, hogy jogorvoslati kérelmüket, illetve hivatalbóli kezdeményezésüket (bármely benyújtási mód esetében, így a személyes, postai, telefax, illetőleg elektronikus benyújtás esetén is) a Közbeszerzési Döntőbizottság munkaidején belül (hétfőtől csütörtökig 08.00-16.30 óra között, pénteken 08.00-14.00 óra között) nyújthatják be. Ide vonatkozóan a Közbeszerzési Döntőbizottság felhívja a figyelmet a Fővárosi Ítélőtábla 3.Kf.27.373/2009/10. számú ítéletében foglaltakra.