Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core

Bírósági iránymutatás a tudomásszerzés időpontjáról

A Fővárosi Törvényszék a 106.K.702.465/2022/14. számú ítéletében rögzítette, hogy a Kbt. 29. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő más ajánlatkérőt is meghatalmazhat azzal, hogy a nevében közbeszerzési eljárást folytasson le. Álláspontja szerint a Kbt. 29. § (1) bekezdésében foglalt meghatalmazás esetén is irányadó a Ptk. 6:11. § (1) bekezdésének második mondata, amely szerint a képviselő által megtett jognyilatkozat közvetlenül a képviseltet jogosítja és kötelezi.

Előzőekre tekintettel a Törvényszék megállapította, hogy a Ptk. 6:11. § (1) bekezdésének képviseletre vonatkozó rendelkezéséből következően a képviselő tudomásszerzésével a képviselt személy tudomásszerzése is megtörténik. Leszögezte továbbá azt is, hogy a Kbt. 29. § (1) bekezdés 2. mondata alapján a közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében más ajánlatkérőnek adott meghatalmazás nem eredményezheti a meghatalmazást adó ajánlatkérőre a Kbt. alapján alkalmazandó szabályok megkerülését.