Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

A Közbeszerzési Hatóság tájékoztatója az igazgatási szünetről

A különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI.10.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján – figyelemmel az 1. § (2) bekezdésében foglaltakra – a Közbeszerzési Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig igazgatási szünet lesz.

Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a folyamatban lévő eljárások ügyintézési határidejébe, azonban figyelemmel a közbeszerzési törvényben meghatározott határidőkre, a Hatóságnál a teljeskörű leállás nem valósítható meg. Előzőekre tekintettel a hirdetményellenőrzés és a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások törvényességi ellenőrzése vonatkozásában a Hatóság ügyeletet tart, amelynek keretében ellátja a Kbt.-ben e körben meghatározott feladatait. A 2022. december 22. - 2023. január 6. közötti időszakban a Hatóság telefonos ügyfélszolgálata szünetel.

A Hatóság a gördülékeny és hatékony ügyintézés érdekében javasolja az ajánlatkérőknek és az érintett gazdasági szereplőknek, hogy a közbeszerzési eljárásaik ütemezésénél fentieket lehetőség szerint vegyék figyelembe, valamint előzőkre a Hatóság hatáskörébe tartozó ügyeik intézése során is legyenek figyelemmel.

A Hatóság felhívja az ajánlatkérők figyelmét a Kbt. 37. § (2) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezettségek – az eljárás eredményéről szóló tájékoztató és a szerződés módosításáról szóló tájékoztató hirdetmények határidőben történő megküldése – megtartására, elmulasztásuk esetén a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 15. § (1) bekezdésben meghatározott jogkövetkezményre.