Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A közbeszerzések alakulása a 2013. év első nyolc hónapjában

Az ajánlatkérők által közzétett hirdetmények adatai alapján 2013. első nyolc hónapjában a közbeszerzések figyelemreméltó növekedéséről beszélhetünk, figyelemmel arra, hogy mind az eljárások száma, mind azok értéke nagymértékben meghaladta a korábbi év azonos időszakában regisztráltakét.

A KÖZBESZERZÉSEK ALAKULÁSA A 2013. ÉV
ELSŐ NYOLC HÓNAPJÁBAN

Az ajánlatkérők által közzétett hirdetmények adatai alapján


1. 2013. első nyolc hónapjában a közbeszerzések figyelemreméltó növekedéséről beszélhetünk, figyelemmel arra, hogy mind az eljárások száma, mind azok értéke nagymértékben meghaladta a korábbi év azonos időszakában regisztráltakét.
A számok értékelése azt mutatja, hogy az összértéket az egyedi, kiemelkedő összegű közbeszerzések növelték, továbbá a két legnagyobb beszerzés együttes értéke megközelítette a 140 Mrd Ft-ot.
Az eljárások számának megugrásával kapcsolatban pedig az alacsony bázisidőszaki számokat szükséges kiemelni: az összehasonlítás alapjául szolgáló 2012. év első nyolc hónapjában ugyanis az utóbbi néhány év átlagához képest kevesebb eljárást kerül megvalósításra.
A közbeszerzések összértéke nagyobb mértékben növekedett, mint azok darabszáma, ezért az egy eljárásra jutó összeg mintegy 9 millió Ft-tal emelkedett.
Több mint másfélszeresére emelkedett azon közbeszerzések száma, melyekben Uniós források kerültek felhasználásra. Bár az érték növekedési üteme elmaradt ettől, így is mintegy 130 Mrd Ft-tal haladta meg a korábbi időszakban regisztrált összeget.
A közbeszerzések eljárástípusok szerinti megoszlását eljárásrendenként szükséges vizsgálni. A közösségi értékhatárok felett továbbra is a legnagyobb nyilvánosságot és átláthatóságot biztosító nyílt eljárások domináltak, mind a lefolytatott eljárások értékét, mind azok számát figyelembe véve.
A nemzeti eljárásrendben - hasonlóan a 2012. év egészéhez- a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás volt a leggyakrabban alkalmazott típus, mely az értéket tekintve is az első helyen szerepelt.
A közbeszerzéseket tárgy szerinti vizsgálva megállapítható, hogy a legtöbb eljárást 2013. első nyolc hónapjában is szolgáltatás-megrendelésre írták ki az ajánlatkérők, míg az érték legnagyobb része építési beruházások megvalósításra irányult.


A vizsgált időszakban is az önkormányzatok és intézményeik folytatták le a legtöbb közbeszerzést, megközelítőleg az összes eljárás felét. Az értéket tekintve is listavezetők voltak mintegy 30%-os részesedéssel. Érdemes kiemelni, hogy a közszolgáltatók közbeszerzései meghatározó mértékben növekedtek, aminek köszönhetően megközelítették az önkormányzatok teljesítményét.

A kkv-k által elnyert eljárások értékének aránya a teljes közbeszerzési piacon belül lényegében a korábbi szinten maradt: egy minimális, 1,5%-os csökkenés figyelhető meg. Az elnyert eljárások számát tekintve azonban jelentős emelkedés következett be.

Az un. zöld és szociális szempontokat tartalmazó eljárásokkal kapcsolatban – a jogszabályi környezet sajátosságai miatt – csak a nemzeti eljárásrendben állnak rendelkezésre adatok.
Mivel a 2012. év nagy részében még nem minden eljárás esetében kellett az ajánlatkérőknek a hirdetményekben beszámolni arról, hogy az eljárás kiírása során figyelembe vettek-e zöld, illetve szociális szempontokat, ezért a 2013. év első félévével történő összehasonlítás nem adhat teljes körű képet.
Jellemzően - az egyes ajánlatkérői kategóriák közül - a helyi önkormányzatok és intézményeik vették figyelembe leggyakrabban a fenti szempontokat eljárásaik során.

Annak ellenére, hogy 2010-2012. évek első nyolc havi átlagához történő viszonyítás árnyaltabb képet jelez az eljárások száma terén, a számok tükrében az a következtetés vonható le, hogy 2013. év első nyolc hónapjában a közbeszerzési piac pozitív irányú elmozdulása mérhető.

Statisztikai adatok 2013. év első nyolc hónapjában