Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

A jogkövető magatartások erősítése érdekében együttműködik a Közbeszerzési Hatóság és a Magyar Nemzeti Bank

Együttműködési megállapodást kötött a Közbeszerzési Hatóság (KH) és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a közbeszerzések terén alkalmazandó jogkövető magatartások erősítése érdekében. A két szervezet ennek szellemében rendszeres konzultációval, közös konferenciák és képzések szervezésével segíti egymás munkáját. További fontos cél a fenntarthatósági és az innovatív szempontok érvényesülésének elősegítése a közbeszerzési eljárásokban, illetve a korrupció elleni hatékony, közös fellépés.

A Közbeszerzési Hatóság kiemelt céljának tekinti a jogalkalmazók munkájának, jogkövető magatartásának támogatását a közbeszerzések terén, melynek keretében nagy hangsúlyt fektet a közbeszerzésekben érintett szervezetekkel, állami szervekkel való szoros szakmai együttműködésre. E célok elérése érdekében együttműködési megállapodást kötött a Közbeszerzési Hatóság és a Magyar Nemzeti Bank.

Az együttműködés keretében a szervezetek a szakterületeiket érintő általános jogalkalmazási és jogértelmezési kérdések egyeztetése, illetve szakmai és gyakorlati kérdések tisztázása érdekében konzultációkat kezdeményezhetnek, közösen szervezett konferenciákat, képzéseket tarthatnak.

A két szervezet kiemelt célja a fenntartható, különösen a környezetbarát és innovációs közbeszerzési gyakorlat elterjesztése hazánkban. Ennek érdekében a Közbeszerzési Hatóság vállalja, hogy a példaértékű közbeszerzési magatartások elterjesztése érdekében különböző fórumokon felhívja az ajánlatkérők figyelmét a közbeszerzési eljárások során a fenntarthatósági követelmények szélesebb körű alkalmazásának előnyeire. Míg az MNB az általa ismert fenntartható jó gyakorlati példákról tájékoztatja a KH-t és törekszik a fenntartható megoldások gyakorlatban történő megvalósítására.

A két szervezet továbbá megállapodott abban, hogy a Kormány 2020-2022 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégiáját, valamint az ahhoz kapcsolódó intézkedési terv végrehajtását szakpolitikai eszközeikkel támogatják, valamint saját stratégiájukban kiemelt helyen kezelik a korrupció megelőzését.