Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

A Fővárosi Törvényszék ítélete - dokumentálási és ellenőrzési kötelezettség

A Fővárosi Törvényszék 106.K.700.570/2023/25. számú ítéletének indokolása fontos megállapításokat tartalmaz a Kbt. 142. § (1) bekezdése szerinti dokumentálási és ellenőrzési kötelezettség értelmezése tekintetében.

Az ítélet rögzíti, hogy a Kbt. 142. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses kötelezettségek teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett, valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és – adott esetben – a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését. A Kbt. 142. § (1) bekezdéséhez fűzött Kommentár szerint „a Kbt. 142. § (1) bekezdése a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok dokumentálásának kötelezettségét írja elő, amelynek keretében három körülményt nevesít, (…) ezen kötelezettséget nem lehet szűkítően értelmezni, és az valamennyi, a közbeszerzési szerződés teljesítése szempontjából közbeszerzési jogilag releváns tény, körülmény ellenőrzésére, dokumentálására kiterjed”. Az ítélet értelmében ebbe a körbe tartozik a kifizetési eljárásrend betartása is, amely feltételezi az alvállalkozói teljesítés körülményeinek ellenőrzését és dokumentálását.