Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

A Fővárosi Törvényszék ítélete - aránytalanul alacsony ár: indokoláskérés

A Fővárosi Törvényszék a 103.K.701.646/2022/8. számú ítélete a vagyonvédelmi törvény, illetve a minimális vagyonvédelmi rezsióradíj meghatározásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó beszerzések tekintetében tartalmaz fontos megállapításokat, különösen az indokoláskérési kötelezettség és ennek korlátai tekintetében.

Az ítélet rögzíti, hogy a Kbt. 72. § (1) bekezdése az indokolás kérés egyértelmű korlátját jelenti: indokoláskérési kötelezettsége az ajánlatkérőnek a szerződés tárgyára figyelemmel áll fenn, kizárólag az értékelési szempontként figyelembe vett ár, vagy költség, illetőleg önállóan értékelésre kerülő valamely elem tekintetében. Ezt meghaladóan a jogszabály nem teszi lehetővé indokolás kérését, sőt a jogszabály szövegéből az következik, hogy ezt meghaladó körben az indokolás kérés kizárt. A Kúria megállapítja, hogy a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvmt.) 72/B. § (2) bekezdése azokra az esetekre tartalmaz szabályozást, amikor az ajánlatkérő indokoláskérési kötelezettsége a Kbt. alapján – függetlenül az Szvmt. előírásaitól – keletkezik, vagyis a konkrét ajánlat releváns elemei alapján kell értékelni, van-e olyan aránytalanság, amely az indokoláskérést kiválthatja. Ha igen, abban az esetben terheli az ajánlatkérőt további kötelezettségként a Kbt. előírásain túl az Szvmt. 72/B. § (2) bekezdése szerint a rezsióradíj mértékének a tisztázása. Nem lehet feladata az ajánlatkérőnek – amennyiben a kiírási feltételeket nem akként határozta meg – saját számításokat végezni az ajánlati ár alapján a rezsióradíj meghatározására, mert az nem az ajánlattevő által megajánlott, hanem az ajánlatkérő által számított, adott esetben torz eredményre vezető, kalkulált rezsióradíj lesz. Nem kizárt ugyanakkor, hogy a Kbt. 72. §-a szerinti kötelezettsége elvégzéséhez az ajánlatkérő bármely okból számításokat végezzen az ajánlatok alapján, vagy erre saját ajánlatával összefüggően az ajánlattevőt felhívja, de ennek oka nem az Szvmt. 72/B. § szerinti feltételek felkutatása, hanem a Kbt. 72. § szerinti felhatalmazás lehet.