Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core

Közbeszerzési Etikai Kódex

A közbeszerzési korrupció visszaszorítása és megelőzése érdekében a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács 2012. december 14-én elfogadta a Közbeszerzési Etikai Kódexet, mely 2013. március 01. napjától hatályos.

A Közbeszerzési Etikai Kódex célja iránymutatást adni a közbeszerzési eljárások résztvevőinek – ajánlatkérőknek és gazdasági szereplőknek egyaránt – arról, hogy miként tanúsíthatnak a közbeszerzési eljárások során etikus magatartást, ezzel is hozzájárulva a közpénzek hatékony felhasználásához, a közvagyon védelméhez, a közbeszerzési eljárások tisztaságához. A Közbeszerzési Etikai Kódex ajánlás jellegű, az érintettek önként alávethetik magukat az abban foglaltaknak, illetve az alapján kidolgozhatják saját közbeszerzési etikai kódexüket.

A Közbeszerzési Hatóság listát vezet a kódexet elfogadókról, mely listát honlapján közzéteszi és folyamatosan frissíti. A Közbeszerzési Etikai Kódexet elfogadók listájáról és a csatlakozás feltételeiről bővebben a Közbeszerzési Hatóság honlapján olvashatnak. A Közbeszerzési Etikai Kódexhez csatlakozottak listája elérhető a jobb oldali listából.

Arra kérjük a Közbeszerzési Etikai Kódexet (a továbbiakban: Kódex) elfogadókat, hogy csatlakozásukat jelezzék a Közbeszerzési Hatóság felé a kozbeszerzesietika@kt.hu e-mailcímen. A csatlakozáshoz szükséges dokumentum letölthető a Csatlakozás az Etikai Kódexhez almenüpontból.

A Kódex rendelkezései kizárólag azon gazdasági szereplőkre, ajánlatkérő szervezetekre terjednek ki, akik azt magukra nézve elfogadják, vagyis a csatlakozás önkéntes. Előnye azonban a csatlakozásnak az, hogy e tényt a Közbeszerzési Hatóság a honlapján közzéteszi, valamint lehetőséget ad számukra, hogy aktív részesei lehessenek a Kódex rendelkezései későbbi alakításának. Minden év augusztus 31. napjáig ugyanis a csatlakozók véleményezhetik a Kódex rendelkezéseinek érvényesülését, s az észrevételek mentén a Közbeszerzési Hatóság Tanácsa – amennyiben azt indokoltnak tartja – aktualizálja a Kódex tartalmát. A módosított Kódex a következő év január 1. napjával lép hatályba.