Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Közbeszerzési Etikai Kódex

A közbeszerzési korrupció visszaszorítása és megelőzése érdekében a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács 2022. február 10-én elfogadta a Közbeszerzési Etikai Kódexet, mely 2022. február 11. napjától hatályos.

A Közbeszerzési Etikai Kódex a közbeszerzésekre irányadó jogszabályokon túlmutató, törvényi célok és alapelvek mentén a jogszabályi rendelkezések mögé tekintő helyzeteket szabályoz.

Általánosságban rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárások résztvevői a kölcsönös együttműködés szellemében járnak el, s közöttük a kapcsolattartás, az egymás közötti információáramlás transzparens módon történik. Részletszabályaiban többek között kimondja, hogy a közbeszerzési eljárás során felajánlott ajándék – annak értékétől függetlenül – felveti a befolyásolás, vesztegetés lehetőségét, ezért az nem fogadható el. Számos pontot kiemel továbbá a közbeszerzési eljárások előkészítésének fázisaiból, melyeket kulcsfontosságúnak tart a sikeresen és jogszerűen lezárható közbeszerzési eljárások szempontjából.

A Közbeszerzési Etikai Kódex két ponton is nevesíti az ún. irányított közbeszerzést, mint olyan magatartást, amelyet az ajánlatkérők kötelesek a Gazdasági Versenyhivatal felé jelezni. A kódexhez csatlakozó gazdasági szereplőknek vállalniuk kell a felelős ajánlattételt, illetve kötelesek tartózkodni a jogorvoslati eljárások rosszhiszemű kérelmezésétől is.

A Közbeszerzési Etikai Kódex célja iránymutatást adni a közbeszerzési eljárások résztvevőinek – ajánlatkérőknek és gazdasági szereplőknek egyaránt – arról, hogy miként tanúsíthatnak a közbeszerzési eljárások során etikus magatartást, ezzel is hozzájárulva a közpénzek hatékony felhasználásához, a közvagyon védelméhez, a közbeszerzési eljárások tisztaságához. A Közbeszerzési Etikai Kódex ajánlás jellegű, az érintettek önként alávethetik magukat az abban foglaltaknak, illetve az alapján kidolgozhatják saját közbeszerzési etikai kódexüket.

A Kódex rendelkezései kizárólag azon gazdasági szereplőkre, ajánlatkérő szervezetekre terjednek ki, akik azt magukra nézve elfogadják, vagyis a csatlakozás önkéntes. Előnye azonban a csatlakozásnak az, hogy e tényt a Közbeszerzési Hatóság a honlapján közzéteszi, valamint lehetőséget ad számukra, hogy aktív részesei lehessenek a Kódex rendelkezései későbbi alakításának. A csatlakozók ugyanis bármikor véleményezhetik a Kódex rendelkezéseinek érvényesülését, s az észrevételek mentén a Közbeszerzési Hatóság Tanácsa – amennyiben azt indokoltnak tartja – aktualizálja a Kódex tartalmát.

A Közbeszerzési Hatóság listát vezet a kódexet elfogadókról, mely listát honlapján közzéteszi és folyamatosan frissíti. A Közbeszerzési Etikai Kódexhez csatlakozottak listája elérhető a jobb oldali listából.

Amennyiben a Közbeszerzési Etikai Kódexet elfogadja, kérjük, hogy csatlakozási szándékát a jobb oldalról letölthető „Csatlakozási nyilatkozat” kitöltésével jelezze a Közbeszerzési Hatóság felé.

A kitöltött Csatlakozási nyilatkozatot elektronikus formában a nemzetkozi@kt.hu e-mail címre vagy papíralapon az alábbi postacímre küldhetik a Hatóság Elnökének címezve:

dr. Kovács László elnök
Közbeszerzési Hatóság
Budapest 1026
Riadó u. 5.

A Közbeszerzési Etikai Kódexre vonatkozóan az érdeklődők hétfőtől-csütörtökig 8.30-12.00, pénteken 8.30-10.00 óráig a 06-1-882-8523-as telefonszámon kérhetnek felvilágosítást.