Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core

Csatlakozás az Etikai Kódexhez

A Közbeszerzési Etikai Kódex a közbeszerzésekre irányadó jogszabályokon túlmutató, törvényi célok és alapelvek mentén a jogszabályi rendelkezések mögé tekintő helyzeteket szabályoz.

Általánosságban rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárások résztvevői a kölcsönös együttműködés szellemében járnak el, s közöttük a kapcsolattartás, az egymás közötti információáramlás transzparens módon történik. Részletszabályaiban többek között kimondja, hogy a közbeszerzési eljárás során felajánlott ajándék – annak értékétől függetlenül – felveti a befolyásolás, vesztegetés lehetőségét, ezért az nem fogadható el. Számos pontot kiemel továbbá a közbeszerzési eljárások előkészítésének fázisaiból, melyeket kulcsfontosságúnak tart a sikeresen és jogszerűen lezárható közbeszerzési eljárások szempontjából.

A Közbeszerzési Etikai Kódex két ponton is nevesíti az ún. irányított közbeszerzést, mint olyan magatartást, amelyet az ajánlatkérők kötelesek a Gazdasági Versenyhivatal felé jelezni. A kódexhez csatlakozó gazdasági szereplőknek vállalniuk kell a felelős ajánlattételt, illetve kötelesek tartózkodni a jogorvoslati eljárások rosszhiszemű kérelmezésétől is.

Amennyiben a Közbeszerzési Etikai Kódexet elfogadja, kérjük, hogy csatlakozási szándékát a jobb oldalról letölthető „Csatlakozási nyilatkozat” kitöltésével jelezze a Közbeszerzési Hatóság felé.

A kitöltött Csatlakozási nyilatkozatot elektronikus formában a kozbeszerzesietika@kt.hu e-mailcímre vagy papíralapon az alábbi postacímre küldhetik a Hatóság Elnökének címezve:

dr. Kovács László elnök
Közbeszerzési Hatóság
Budapest 1026
Riadó u. 5.

A Közbeszerzési Etikai Kódexre vonatkozóan az érdeklődők hétfőtől-csütörtökig 8.30-12.00, pénteken 8.30-10.00 óráig a 06-1-882-8523-as telefonszámon kérhetnek felvilágosítást.