Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Döntőbizottság

A közbeszerzési eljárásokat érintő egyes jogviták intézésére a jogalkotó speciális jogállású szervezetet, a Közbeszerzési Döntőbizottságot hozta létre, melynek hatáskörét a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 145. § (2) és (3) bekezdései határozzák meg.

A Kbt. értelmében a Hatóság keretében működő Közbeszerzési Döntőbizottság független, országos hatáskörrel rendelkező szerv. A Kbt. 193. § (12) bekezdése rögzíti, hogy a közbeszerzési biztosok döntéshozataluk során függetlenek, a jogszabályok alapján meggyőződésüknek megfelelően döntenek, döntéseik meghozatalával kapcsolatban nem befolyásolhatók és nem utasíthatók.


A Döntőbizottság eljárása a polgári peres eljárásokkal mutat számos hasonlóságot, melyben a felek jogvitáját kontradiktórius eljárásban dönti el. A Döntőbizottság eljárására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni a Kbt., valamint a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott végrehajtási rendelet kiegészítő vagy eltérő rendelkezéseinek figyelembevételével.


A Döntőbizottság hivatalból – a törvényben meghatározott szervek és személyek ilyen irányú kezdeményezése nyomán – vagy az arra jogosult által előterjesztett kérelem alapján jár el. A jogorvoslati eljárás célja, hogy gyorsan és hatékonyan fel tudjon lépni a jogsértésekkel szemben. A Döntőbizottság döntéseinek felülvizsgálatára a Fővárosi Törvényszék rendelkezik hatáskörrel és kizárólagos illetékességgel.

Általános információk

dr. Puskás Sándor
Döntőbizottság elnöke

Telefon: 06 1 882-8592
Fax: 06 1 882-8593

dr. Virágh Norbert
Döntőbizottság elnökhelyettese Telefon: 06 1 882-8592
Fax: 06 1 882-8593

Elérhetőségek:

  • Cím: 1026 Budapest, Riadó utca 5.
  • Telefon: 06-1-882-8592
  • Fax: 06-1-882-8593
  • E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Ügyfélfogadás rendje:

  • Hétfőtől-csütörtökig de. 9-11 óra, du. 13.30-15.30
  • Péntek: de. 9-11 óráig

Iratbetekintés ügyfélfogadási időben, előzetes telefonegyeztetés alapján!

Számlaszám:

Magyar Államkincstár MNB

10032000-01720361-00000000