Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

A Közbeszerzési Hatóság süti (cookie) kezeléssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatója

EKAB-00057/02/2023

1.) Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei:

Közbeszerzési Hatóság

1026 Budapest, Riadó utca 5.

2.) Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei:

Név: dr. Cseh Tamás Attila adatvédelmi tisztviselő

E-mail: dpo@kt.hu

3.) Mi az a süti (cookie)?

A Közbeszerzési Hatóság jelen tájékoztató 7. pontjában feltüntetett weboldalainak felkeresésekor egy kisméretű adatfájl, ún. HTTP süti (továbbiakban: süti vagy cookie) kerül a látogató számítógépén vagy egyéb, az internet böngészésére használt eszközén (pl. tablet, mobiltelefon) a böngésző szoftverbe (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari stb.) egy elkülönített könyvtárba.

A sütik általában tartalmazzák a sütit küldő weboldal nevét, egy véletlenszerűen generált egyedi számot, valamint a süti érvényességi idejét.

4.) A Közbeszerzési Hatóság weboldalain alkalmazott sütik kategóriái (típusai):

 • Alapműködést biztosító, a weboldal működéséhez szükséges sütik: A weboldal funkcióinak működéséhez elengedhetetlenül szükségesek, ezek alkalmazása nélkül nem garantálható a weboldal zavartalan használata.
 • Funkcionális sütik: Lehetővé teszik, hogy a weboldal emlékezzen bizonyos beállításokra és adatokra (választott nyelv, betűméret, keresésekor hány darab eredményt jelenített meg). A sütikben lévő információk nélkül a weboldal kevésbé gördülékenyen működhet.
 • Statisztikai, elemzési sütik: A weboldal látogatottságának, valamint a látogatók weboldalon kifejtett aktivitásának mérésére szolgálnak, hogy a weboldal hatékonyságát folyamatosan fejleszteni lehessen.

5.) A sütik érvényességi idő szerinti csoportosítása:

 • Ideiglenes vagy munkamenet (session) sütik: érvényességi idejük kizárólag a látogató aktuális munkamenetére korlátozódik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a látogató számítógépéről. Céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során).
 • Állandó sütik: érvényességi idejük napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra, amely időtartam alatt a mentett sütik a látogató számítógépének merevlemezén tárolódnak a lejárati dátumok idejéig, így az abban lévő információkat (pl. a weboldal megjelenítési nyelve) a webszerver a későbbiekben is elő tudja hívni. Fontos, hogy az előre meghatározott határidő lejárta előtt a látogató törölheti ezeket a sütiket.

6.) A sütik felelős fél (üzemeltető) szerinti csoportosítása:

 • Első fél (first party): a felkeresett weboldal helyezi el a sütit, és kizárólag az adott oldal tudja olvasni.
 • Harmadik fél (third party): a felkeresett weboldal domainjétől eltérő domainről származik a süti, azokat különböző szolgáltatásokat nyújtó más szervezetek helyezik el.

7.) A sütik listája a weboldalak szerinti bontásban:

8.) A sütik listája a típusuk, megnevezésük, tulajdonosuk, érvényességi idejük és a céljuk szerinti bontásban:

9.) A szükséges sütik kezelésének jogalapja:

Az adatkezelés a Közbeszerzési Hatóság közérdekű feladatainak ellátásához szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont].

10.) A funkcionális, elemzési sütik kezelésének jogalapja:

Az adatkezelés az érintett, azaz a weboldal látogatójának hozzájárulásán alapul. [A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

Ha a látogató nem engedélyezi a sütik használatát, akkor GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint a weblap működése szempontjából alapvető, szükséges sütik használatára korlátozódik.

11.) Érintettek köre: a weboldal látogatói

12.) A kezelt személyes adatok: A sütik elhelyezésével, illetve azok visszaolvasásával a látogatóknak a weboldal használatával, illetve böngészésével kapcsolatos adatait és az azokhoz kapcsolódó információkat kezeli a Közbeszerzési Hatóság.

13.) Az adatok forrása: A weboldal látogatója.

14.) A sütik törlése a látogató által:

A látogatónak lehetősége van arra, hogy a sütiket érvényeségi idejük előtt, bármikor törölje, vagy letiltsa webböngészőjében a böngésző beállításainak módosításával.

A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a "sütiket", de ez a beállítás is megváltoztatható.

Sütik beállítása, törlése a leggyakrabban használt böngészőkben:

 • Google Chrome böngészőben:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&co=GENIE.Platform%3DAndroid

 • Microsoft Edge böngészőben:

https://support.microsoft.com/hu-hu/microsoft-edge/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-a-microsoft-edge-ben-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

 • Mozilla Firefox böngészőben:

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

 • Safari böngészőben:

https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

A Közbeszerzési Hatóság a funkcionális sütik törlését vagy blokkolását nem javasolja, mert az a weboldal működési zavarát okozhatja.

15.) Az érintett jogaira vonatkozó tájékoztatás:

Az érintettet – amennyiben az adatkezelés jellege, jogalapja azt értelmezhetővé teszi – az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

Az Adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. Az Adatkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

16.) Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás: Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére a személyes adatokat nem továbbítja.

17.) Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei[1]: nem releváns

18.) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái[2]:

19.) A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

20.) A személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása: nem

A személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul: nem

A személyes adat szolgáltatása szerződés kötésének előfeltétele: nem

Az érintett köteles a személyes adatokat megadni: nem

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Tekintettel arra, hogy a sütik célja a weboldal használhatóságának megkönnyítése, a sütik alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy a látogató nem tudja a weboldal funkcióit teljes körűen használni, illetve, hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

21.) A GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is: nem releváns

Kiadás ideje: 2023. június 30.

[1] Kivételes esetben [6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén], ha az adatkezelést a Közbeszerzési Hatóság nem közhatalmai feladatai ellátása során, azzal összefüggésben végzi

[2] Adott esetben, ha van ilyen.