Közbeszerzési Hatóság

5. függelék

A Közbeszerzési Hatóság Elnökét, Alelnökét, Tanács tagjait és a köztisztviselőit érintő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök megjelölése

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (továbbiakban: Vnyt.) alapján vagyonnyilatkozat tételére kötelezett személyek:

1) A Tanács Elnöke, Alelnöke és Tagjai: az országgyűlési képviselőkre vonatkozó szabályok szerint évente kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni, első ízben a kijelölést követő harminc napon belül. A vagyonnyilatkozat nyilvántartására, ellenőrzésére, kezelésére az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatának nyilvántartására, ellenőrzésére, kezelésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni; (Kbt. 182.§ (6) bekezdés)

2) Évente köteles vagyonnyilatkozatot tenni (Vnyt. 3.§ (1) bekezdés b) pont):

- Költségvetési és Vagyongazdálkodási Főosztály főosztályvezetője,

- Költségvetési és Vagyongazdálkodási Főosztály főosztályvezető-helyettese,

- Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

3) Kétévente köteles vagyonnyilatkozatot tenni (Vnyt. 3.§ (1) bekezdés c) pont):

- Főtitkár,

- Döntőbizottság elnöke, elnök-helyettese,

- Belső ellenőr

4) Ötévente köteles vagyonnyilatkozatot tenni (Vnyt. 3.§ (2) bekezdés a), d) és e) pontjai):

- Közszolgálati és Támogató Főosztály főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes,

- Szerződésellenőrzési Főosztály főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, főosztály hatósági tevékenységet ellátó köztisztviselői,

- Fenntarthatósági és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, képzési referens, oktatási főtanácsadó

- Hirdetménykezelési és Statisztikai Főosztály főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, Statisztikai Elemző Osztály vezetője,

- IT Főosztály főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető és a főosztály munkatársai,

- Titkárságvezető,

- Kabinetvezető,

- Kabinetiroda-vezető,

- Vezető Jogtanácsos,

- Elnöki asszisztensek,

- Információbiztonsági és Adatvédelmi felelős,

- Humánpolitikai vezető, humánpolitikai referens,

- Közbeszerzési biztos, közbeszerzési titkár, döntőbizottsági titkárságvezető,