Közbeszerzési Hatóság

185. §

A Hatóság Titkársága

185. §

(1)328 A Hatóság és a Tanács tevékenységével kapcsolatos koordinációt, döntéseinek előkészítését és végrehajtását, továbbá az ennek végzéséhez szükséges adatgyűjtő, nyilvántartó, valamint adminisztratív tevékenységet - ideértve a Tanács tevékenységének koordinálását is - a Hatóság Titkársága végzi. A Titkárságot a főtitkár vezeti.

(2)329 A főtitkár és a Titkárság alkalmazottai a Hatósággal állnak közszolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban, amely jogviszonyra e törvényt, a Kttv.-t, vagy a munka törvénykönyvéről szóló törvényt kell alkalmazni. A főtitkár a közigazgatási államtitkárral azonos illetményben, illetve juttatásokban részesül azzal, hogy a vezetői illetménypótlék az alapilletmény 100%-a, továbbá az illetménykiegészítés az alapilletmény 80%-a.

(3)330 A Hatóság főtitkárát minden naptári évben negyven munkanap szabadság illeti meg azzal, hogy a szabadságolási tervtől eltérően évi tizenhat munkanapot kell kiadni részére az általa kért időpontban.


328 Módosította: 2018. évi LXXXIII. törvény 66. § 38.
329 Megállapította: 2018. évi LXXXIII. törvény 59. § (1). Hatályos: 2019. I. 1-től.
330 Beiktatta: 2018. évi LXXXIII. törvény 59. § (2). Hatályos: 2019. I. 1-től.