Közbeszerzési Hatóság

49. §

A közbeszerzési eljárás fajtái

49. §

(1) A közbeszerzési eljárás lehet:

  1. nyílt eljárás,
  2. meghívásos eljárás,
  3. innovációs partnerség,
  4. tárgyalásos eljárás,
  5. versenypárbeszéd,
  6. 74 hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás.

(2)75 Tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás csak az e törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén folytatható le. Az innovációs partnerség az e törvényben meghatározott célra alkalmazható.

(3) A közbeszerzési eljárás során nem lehet áttérni egyik eljárási fajtáról a másikra.

(4) Az ajánlatkérő alkalmazhatja a XVI. Fejezetben szabályozott sajátos beszerzési módszereket. 


74 Módosította: 2018. évi LXXXIII. törvény 67. § (2) 2.

75 Módosítva: 2018. évi LXXXIII. törvény 67. § (2) 3. alapján.