Közbeszerzési Hatóság

4. §

4. §

(1)8 A 15. § (1) bekezdése szerinti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési szerződés, illetve építési vagy szolgáltatási koncesszió megkötése érdekében az 5-7. §-ban ajánlatkérőként meghatározott szervezetek az e törvény szerinti közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárást kötelesek lefolytatni.

(2) A közbeszerzési szerződés megkötésére közbeszerzési eljárást, építési vagy szolgáltatási koncesszió megkötésére koncessziós beszerzési eljárást kell lefolytatni. 

(3)9 .


Módosította: 2016. évi CLX. törvény 51. § 2.

Hatályon kívül helyezte: 2019. évi CXX. törvény 18. § (1) 1. Hatálytalan: 2020. I. 1-től.